Venstre vil fjerne en lang række besparelser

Partiet vil bl.a. pille besparelser ud på skole-, pasnings-, ældre-, og foreningsområdet ud af budgetforslaget, men Venstre vil ikke ud med, hvordan ændringsforslaget skal finansieres

SF’s Henrik Thomsen var i dialog med demonstranterne uden for byrådssalen. Han sang endda med på slagsangene. foto; michael bygballe

SF’s Henrik Thomsen var i dialog med demonstranterne uden for byrådssalen. Han sang endda med på slagsangene. foto; michael bygballe

AALBORG:Modsat de fleste af de øvrige partier i sammenlægningsudvalget holdt Venstre ikke ændringsforslagene tæt ind til kroppen under gårsdagens 1. behandling af budgettet, kun finansieringen ville de ikke løfte sløret for. Venstre vil bl.a. fjerne en lang række af de besparelser, der er lagt op til på skoleområdet. - Vi ønsker ikke flere børn i klasserne, siger Mariann Nørgaard. I budgetudspillet er der ellers lagt op til, at deletallet sættes op til 29 fra 27 i dag. Desuden vil Venstre ikke være med til at spare på lærernes efteruddannelse, specialundervisning vikarkontoen, ligesom man vil forsøge at undgå, at dus-ordningerne skal holde ferielukket i tre uger. Venstre vil dog ikke ud med, hvordan partiet finder pengene til at finansiere forslaget. - Vi har fuld finansiering for vores ændringsforslag, og det er indenfor rammen, det handler ikke om at bryde den ramme, der er lavet mellem kommunerne og regeringen. Hvor vil i finde pengene? - Det vil jeg ikke sige til dig, før vi har forligsforhandlingerne, så vil jeg gerne fortælle det. Venstre mener heller ikke at der er sat penge nok af til at renovere skolerne. Derfor skal der sættes flere penge af til anlæg. - Vi har udskudt skolerenoveringerne, og det kan vi ikke være bekendt. - Vi har nogen skoler, der ikke er i orden, og de ligner russiske lufthavne nogen af dem, der er ikke sket noget med dem siden, de blev bygget i 1960’erne, de har ikke set maling i de sidste 15 år. Hvor mange penge skolerne eventuelt kan vente, vil Mariann Nørgaard ikke ud med. - Det kommer an på en forhandling med de øvrige partier, men vi vil gerne have en større sum penge. I Venstres buket af ændringsforslag finder man også, at partiet vil give alle skoler mulighed for at indføre Hals-modellen på skoleområdet, det vil sige, at alle børnene er i skole fra 8-14. Det skal være op til de enkelte skoler, om man vil indføre modellen. - Der skal være en timefordelingsmodel, der giver mulighed for det her, altså der skal være økonomi til det, siger Mariann Nørgaard. - Det betyder så, at hvis man vil gennemføre det, så er man nødt til at have fælles budgetter for dus og skole, det har vi ikke i Aalborg i dag, det har Venstre nu foreslået flere gange, men det er aldrig blevet til noget. På ældreområdet vil Venstre ikke være med til at spare storrengøringen væk. - Så har vi de 15,7 mio. kr., som vi har fået tildelt specielt til ældreområdet, de er ikke tilført ældreområdet men lagt i kommunekassen, dem vil vi have op af kassen igen og håbe på, vi kan bruge dem til storrengøring, siger Mariann Nørgaard, der mener, at det kommende ældreudvalg skal være med til at finde ud af, hvordan millionerne skal anvendes. Venstre vil heller ikke være med til at spare på foreningsområdet, som der er lagt op til. - Vi vil ikke spare der, ikke engang for en ny forvaltnings skyld, sagde Mads Sølver Pedersen (V) på mødet. Venstre pegede også på, at forslaget om at reducere åbningstiden i daginstitutionerne to timer om ugen skal droppes. Institutionerne skal selv have større indflydelse på, hvornår de vil holde åbent. Den løsning fungerer godt i Nibe Kommune i dag, forklarede Tina French (V). - Hvis institutionerne lukker helt i nogle dage, så kan de holde åbent i længere tid andre dage. Ifølge Tina French hjælper forældre tit hinanden med at få børnene passet de dage, hvor institutionerne er lukkede.