Skolelukninger

Venstre vil først lytte til forældrene

Ingen skråsikre udmeldinger, før vi har hørt forældrene, siger John Christensen

FREDERIKSHAVN:- Det er ikke sikkert, at vi skal bibeholde de firkantede kasser, vi har i dag, men inden vi beslutter os for noget andet, skal vi blive enige om, hvilket fagligt niveau, vi ønsker i folkeskolen. Det er dér diskussionen skal starte. Venstres gruppeformand, John Christensen, vil ikke melde skråsikkert ud om den ene eller anden skole skal lukkes og eventuel erstattes af en helt ny, en såkaldt Hadsund-model, som partifællen Jørgen Steengaard foreslog i NORDJYSKE tirsdag. Tidligere i år har Venstre formuleret sin politik på skoleområdet og her haft ønsket om at bevare alle folkeskoler i Frederikshavn Kommune som et kardinalpunkt, men med det nye forslag om at bygge en helt ny skole er der åbnet for en ny, offensiv og visionær indgang til skoledebatten. - Vi finder vores ben i dette spørgsmål i løbet af efteråret. Jeg vil som sagt ikke komme med skråsikre udmeldinger, inden vi har haft en dialog med skolebestyrelserne og forslagene har været i høring, siger John Christensen. - Rapporten om den fremtidige skolestruktur var ikke klar, da vi havde det seneste dialogmøde med forældrebestyrelserne og det var en stor fejl. Vi skal først have en dialog med forældrene og en høringsrunde, inden vi beslutter noget, siger John Christensen. Først dialog For ham er det afgørende ikke, om beslutningen træffes af det nuværende eller det kommende byråd, men at det er den rigtige beslutning, der træffes. - Processen må vise, om vi kan nå at beslutte noget inden året udgang, men vi taler om fremtidens folkeskole, hvor der stilles meget større krav til de unge, end nogensinde tidligere. Derfor er det vigtigt, at vi vælger den rigtige løsning. Mere kvalitet John Christensen havde gerne set, at forvaltningens rapport om fremtidig skolestruktur havde gjort mere ud af at beskrive de faglige kvaliteter ved de forskellige modeller og ikke blot fokusere på de økonomiske konsekvenser. - Kvaliteten i undervisningen er en del af kommissoriet, som stort set er afskrift af Venstres oplæg. Fagligheden er det vigtigste og med et stærkt faldende børnetal er vi nødt til at agere. I 2020 vil antallet af skolesøgende børn i Skagen, Sæby og Frederikshavn være næsten halveret og går vi bare fem år frem i tiden, vil det kræve en merudgift på 12-15 mio. kr. bare at opretholde det nuværende niveau. Vi er nødt til at gøre noget, siger John Christensen. Inspiration i Norge Sammen med de øvrige B&U-medlemmer har han været på studiebesøg i Larvik, hvor de blandt andet så Ra Skolen, der har opnået gode resultater med nye læringsformer i tidssvarende undervisningslokaler. På Ra Skolen samles 7-9 klasseelever i en fleksibel bygning, hvor der kun er ét stort traditionelt klasselokale og en lang række mindre grupperum, it-rum og lokaler, der kan ændre størrelse efter behov. - Det er en utraditionel løsning ligesom Hadsund-modellen er det og den slags skal vi være åbne overfor, siger John Christensen.