Venstre vil have en hårdere oprensning af vandløbene

Vil ikke acceptere de mange oversvømmelser af markerne i Nordjylland

EMNER 28. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Der skal nu gøres noget effektivt ved de evindelige oversvømmelser af mange nordjyske marker, der er forårsaget af manglende grødeskæring i vandløbene. Det er i hvert fald holdningen hos Venstres gruppe i Nordjyllands Amtsråd, der er ved at være godt og grundigt trætte af den megen snak om emnet. Partiet kræver derfor konkret handling på området nu, og det er baggrunden for, at Venstre i forligsteksten til Nordjyllands Amts budget for 2003 har fået følgende passus med: - De eksisterende vandløbsregulativer revurderes med afvejning mellem miljømæssige og dyrkningsmæssige interesser. I den forbindelse sættes særligt fokus på forudsætningerne for vandføringsevne. Processen opstartes 1. januar 2003. Citat slut. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Niels Kr. Kirketerp (V), lægger således ikke skjul på, at der skal en mere effektiv og omfattende grødeskæring til for at få løst problemet med oversvømmede marker. Efter hans opfattelse har Nordjyllands Amt svært ved at leve med, at flere og flere landmænd og lodsejere sætter spørgsmålstegn ved indholdet af vandløbsregulativerne. - Der skal selvfølgelig tages skyldigt hensyn til miljøet, men vi skal på den anden side også tage hensyn til de mennesker, der lever af at dyrke jorden i de pågældende områder, pointerer Niels Kr. Kirketerp og tilføjer, at landmændene på den konto har mistet rigtig mange penge på ødelagte afgrøder. Han erkender, at man ikke sådan fra den ene dag til den anden kan ændre på forholdene, og efter hans mening er det en proces, der formentlig kommer til at strække sig over en årrække. Niels Kr. Kirketerp siger, at der igennem de seneste mange år er kommet større og større mængder vand i vandløbene, og én af forklaringerne er bl.a., at der via et mere og mere udbygget kloaknet strømmer mere vand ud i vandløbene. Han peger ligeledes på, at det i 1989 blev skrevet ind i vandløbsloven, at der skal tages hensyn til miljø og vandføringsevne, og at grødeskæringen efterfølgende er blevet foretaget utroligt nænsomt. - Det gav ikke nævneværdige problemer i de første år derefter, men omvendt slår problemet så igennem med fuld styrke i dag, hvor strømrenderne er blevet mindre og mindre og evnen til at føre vandet videre dermed reduceret, mener han. - Der er for mange oversvømmelser i dag, og de er som sagt taget til antalsmæssigt igennem de senere år, og dette problem vil vi gerne have løst ved netop at få revurderet vandløbsregulativerne og ændret praksis til glæde og gavn for alle parter, siger Niels Kr. Kirketerp. Nordjyllands Amt står i øvrigt for grødeskæringen i sammenlagt 500 km vandløb.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...