Lokalpolitik

Venstre vil have Kaptain på broen

Ny kommune-kurs bør sættes af Hans Jørgen Kaptain, mener to V-borgmestre

FREDERIKSHAVN:Med to Venstreborgmestre som vandbærere og en tidligere spidskandidat for Venstre i Frederikshavn som støtte får advokat Hans Jørgen Kaptain, Sæby nu kvalificeret opbakning inden det endelige valg af Venstres spidskandidat til den nye kommune. Og opbakningen er afgørende for Sæby-advokaten, der også bakkes op af kommuneforeningen i Sæby. - Da det stod klart, at hverken Folmer Hansen, Sæby eller Hans Rex, Skagen ønskede at kandidere til den nye kommunes borgmesterstol erklærede jeg mig villig til at påtage mig opgaven under forudsætning af, der kunne skabes bred opbakning bag min person, siger Hans Jørgen Kaptain. Byrådsmedlem John Christensen, Frederikshavn, havde samtidigt meddelt sit bagland, at han var villig til også at stile mod borgmesterposten i den nye kommune, og dermed var der lagt op til et kampvalg. Det undgår Venstres tre kommuenforeninger formentligt. I hvert fald har JohnChristensen besluttet sig at droppe sit eget kandidatur og i stedet støtte Hans Jørgen Kaptain. - Jeg synes det er afgørende at vi får en hel kommune. Og da jeg forudser, atVenstre får et godt valg er det også afgørende, at vi har fælles fodslaw om, hvem der skal kandidere til borgmesterposten. Jeg synes at Hans Jørgen Kaptain er det rigtige valg netop nu. Min tid skal nok komme, siger JohnChristensen. Hans Jørgen Kaptain har været med i Sæby Byråd i den seneste periode, men har gennem sit virke som erhvervsadvokat i mere end 30 år en betydelig erfaring i sammenlægning af erhvervsvirksomheder - sin egen ikke undtaget. - Selv om jeg politisk set kun har været med i 4 år, så kan det vise sig at være en fordel, idet jeg ikke er tæt knyttet til en enkelt af de tre forvaltninger, der skal finde sammen. - Samtidigt er jeg overbevist om, at den første periode vil fordre stor drifts- og fusionserfaring. Og den har jeg, siger Hans Jørgen Kaptain. Bliver han valgt som borgmester vil han sælge sine aktier i adv. firmaet Hjulmand & Kaptain og reducere mængden af bestyrelsesposter væsentligt for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter.