Venstre vil have tal på bordene

Kølemad

HJØRRING:Goddaw. Så er der mad. Sådan lyder det hver dag mellem 11 og 13 for 600 modtagere af varm mad fra Centralkøkkenet. Står det til Venstres medlemmer af social- og sundhedsudvalget, så skal brugerne også i fremtiden have lov at vælge den varme mad, fremfor at få leveret nedkølet mad til en hel uge. Mad som den enkelte pensionist derefter selv skal varme. - Vi har i socialudvalget vedtaget, at der skal foretages nogle beregninger over, hvad det vil koste stadig at give pensionisterne mulighed for at få den varme mad, ligesom vi gerne vil have undersøgt, hvor stor en procentdel af de hjemmeboende der skal have hjælp til at varme maden. Altså hvor meget ekstra hjemmehjælp vi skal sætte ind med, for jeg frygter, det vil koste det halve af besparelsen, siger Kurt Mikkelsen (V). Udvalget har netop i sidste uge - efter et ekstraordinært udvalgsmøde - bestemt sig for, at køle-vakuum mad skal afløse den varme mad, som i dag ved middagstid bringes ud til de hjemmeboende pensionister. En løsning, som er meget kostbar på grund af udbringningen. Ordningen er foreslået af flere grunde. Dels fordi Centralkøkkenet simpelthen ikke har kapacitet til at producere så meget varm mad til det stadigt stigende antal ældre, dels fordi det er væsentligt billigere at producere mad med en ugentlig udkørsel. Endelig slåes der på, at kølemaden kan give mere fleksibilitet i pensionistens hverdag. - Jeg tror nu nok, at vi ser lidt forskellige pensionister for os. Jeg tror, de er dårligere end andre tror, fastslår Kurt Mikkelsen, som mener, at det vil kræve meget af hjemmehjælperne at holde øje med, om pensionisterne kan klare at varme maden og får spist noget af den. Venstre medlemmer af socialudvalget så gerne, at beslutningen om, at kommunens storkøkken skal gå over til produktion af kølemad havde været diskuteret i byrådssalen. - Det ærgrer mig, at det bare kommer ind som en del af budgetforslagene, siger Kurt Mikkelsen. Ændringen af madproduktionen kræver, at Centralkøkkenet skal bygges om for 3,1 mio. kr., så man kan klare den store køleproduktion.