Hospitaler

Venstre vil holde sygehus-løfte

SYGEHUS:Venstre og Socialdemokratiet gav før valget til Regionsrådet i november hinanden og vælgerne hånd på, at den decentrale sygehusstruktur i Nordjylland skal bevares i den nye region. Det var hjerteblod for begge de to store partier. Det er kun et halvt år siden, at Orla Hav (S) gennem adskillige måneder markedsførte sig som den stærkeste garant for en bevarelse af den decentrale sygehusstruktur i Nordjylland. Derfor sidder vi i dag tilbage med en mærkelig smag i munden. Vi har længe undret os over, at Orla Hav som nyvalgt formand for Regionsrådet i Nordjylland - og ny formand for Danske Regioners sundhedsudvalg - har givet grønt lys for en plan for akutberedskabet, der lægger op til at halvere antallet af nordjyske skadestuer. Det skaber naturligvis utryghed i store dele af befolkningen og blandt medarbejderne i sundhedsvæsenet. Herunder i Vesthimmerland og på Farsø Sygehus, hvis skadestue som en af de første blev bragt i farezonen. Og vores undren er i disse dage kun blevet større, efter at Orla Hav – i strid med alle valgkampens løfter – med det seneste oplæg til en ny sygehusstruktur åbner for en kraftig beskæring af Farsø Sygehus’ funktion og placering i det nordjyske sundhedsvæsen. Det bliver helt grotesk, når Orla Hav udtaler, at sundhedspolitik ikke handler om at lave beskæftigelsesprojekter i de mindre byer. Det er en besynderlig snak, der ligger meget langt fra, hvad Socialdemokratiet og Venstre sammen lovede i valgkampen for kun et halvt år siden. Farsø Sygehus er ikke et beskæftigelsesprojekt. Det er en af Farsøs og Vesthimmerlands største arbejdspladser. Det er faktisk et af de sygehuse i hele landet, der præsterer den største patienttilfredshed. Og som hver dag yder en 1.klasses service et stort antal nordjyder og patienter fra andre amter på en række specialiserede områder. Derfor agter vi at kæmpe for Farsø Sygehus. Vi modsætter os ikke forandringer. Men vi vil heller ikke holdes for nar. Venstre vil fortsat leve op til vores valgløfter. For os er et løfte et løfte – og et løfte skal holdes. Vi håber, at Vesthimmerlands socialdemokrater har det på samme måde – og at de agter at holde Orla Hav fast på valgkampens løfter. Det er der brug for. For patienternes skyld og for Vesthimmerlands skyld.