Venstre vil lave mad ude på plejehjemmene

Lars Lykke Larsen foreslår, at de gamle skal have mulighed for at være med i køkkenet

AALBORG:Beboerne på Aalborg Kommunes plejehjem skal have mulighed for selv at deltage i indkøb og madlavning, hvis det står til byrådsmedlem Lars Lykke Larsen (V). - Når det kan lade sig gøre andre steder, kan det vel også lade sig gøre her, siger han. Lars Lykke Larsen nævner et eksempel på Silkeborg-egnen, hvor de gamle på plejehjemmmene selv er med i køkkenet. Madordningen koster dem 1500 kroner om måneden, hvilket er 700 kroner billigere end for en plejehjemsbeboer på fuld kost i Aalborg Kommune. - Det jeg opponerer imod, er at maden absolut skal købes igennem de centrale kommunale køkkener, hvorfra det bliver leveret som bulk - store portioner, som så bliver opvarmet ude i boenhederne, siger han. - Jeg ved godt, at mange plejehjemsbeboere ikke kan ret meget. Men de steder, hvor de har lyst, synes jeg, at de bør have muligheden. Naturligvis skal plejepersonalet også være med på ideen. Lars Lykke Larsen forestiller sig, at plejehjemsbeboerne sammen med personalet får mulighed for at købe ind i de lokale forretninger og tilberede maden i boenhedens fælles køkken. - Selv om beboerne måske ikke kan hjælpe til med det praktiske i køkkenet, vil alene det at være til stede ved madlavningen være en oplevelse. - Naturligvis er der noget økonomi forbundet med sådan et forslag. Men som nævnt tror jeg det vil være begrænset, hvor meget det eventuelt vil koste ekstra. Tidligere har Anita Knakkergaard (DF) uden held forsøgt at komme igennem med et forslag om, at de gamle på plejehjemmene selv får mulighed for at deltage i madlavningen. Nu forsøger Lars Lykke Larsen altså, idet han rejser spørgsmålet på ældre- og handicapudvalgets møde i dag. Lars Lykke Larsen har bedt om at få yderligere en sag på dagsordenen, og den har også indirekte noget med mad at gøre. Sagen drejer sig om, hvorvidt de to nye plejehjemsbyggerier på Østerbro i Aalborg og på Thistedvej i Lindholm skal benytte gas til madlavningen i fælleskøkkenerne. Et flertal i byrådet vedtog i efteråret, at der ikke skal gives dispensation fra gasforsyningspligten til de to plejehjem, selv om blandt andet ældrerådet i Aalborg midtbyen har udtrykt bekymring for brugen af gas. Rådet mente, at det kunne være farligt. Det er kommet Lars Lykke Larsen for øre, at de to plejehjem muligvis vil benytte elkomfurer i fælleskøkkenerne, selv om der er installeret bygas. - Intentionen med byrådets beslutning var vel, at de også skulle benytte sig af gassen, når nu den blev installeret. Ellers kan jeg ikke rigtig se nogen mening med det hele, siger han. Lars Lykke Larsen var selv blandt de byrådsmedlemmer, der stemte imod at de to plejehjem skulle tvinges til at installere gas. - Jeg var bange for, hvad der kunne ske med åben ild i sådan et plejehjemskøkken. Men siden har jeg fået oplyst, at der kan fås gasblus med keramiske kogeplader, og så har jeg ingen indvendinger.