Venstre vil lytte

Dialogen skal foregå løbende, siger Chris Sørensen

FREDERIKSHAVN: Ægte dialog med borgerne var nogle af nøgleordene i Venstres valgkamp, og gruppeformand Chris Sørensen erkender, at forløbet af årets budgetforhandlinger kræver en grundig evaluering. "Det vigtigste element i den politiske forandringsproces er dialogen med borgerne. I Venstre vil vi gøre op med den skindialog, der foregår mange steder i dag uden reel indflydelse til borgerne... Venstre vil lytte - og lede! Vi vil ikke tage beslutningerne på forhånd, men lytte først og dernæst træffe beslutning ... I Venstre er vi parate til at lade os flytte af gode argumenter", hed det blandt andet i Venstres valgoplæg om "Venstre-politik i praksis". - Det står vi ved. Dialogen skal foregå løbende, med borgerne, med personalet, med ældreråd og brugerråd og så videre, men i den sidste budgetfase kan vi ikke nå at tale med alle, siger gruppeformand Chris Sørensen. Venstre indkaldte til møde med sine egne medlemmer kort før den endelige budgetvedtagelse, men proceduren i år har givet anledning til unødig uro og frustration, siger Chris Sørensen. - Vi skal være klar til nytænkning og evaluere, om det var den rigtige måde. Sparekataloget var tænkt som et hjælpemiddel til politikerne, men indholdet sivede lynhurtigt ud i hele organisationen og skabte unødig bekymring, siger Chris Sørensen.