Venstre vil udlicitere bryst scanninger

ZCVBXBA

ZCVBXBA

NORDJYLLAND:Region Nordjylland skal overlade til et privat sygehus at undersøge tusindvis af nordjyske kvinder for brystkræft. Det kommer nu som et konkret forslag fra Venstre i regionsrådet. - Ifølge bladet "Dagens Medicin" mangler 56.000 kvinder mellem 50 og 69 år her i regionen at blive screenet for brystkræft. Så vidt jeg kan regne ud, bliver det umuligt for regionen at nå det inden for den tidsfrist, vi har lovet. Derfor bør en del af screeningerne i udbud, så vi kan holde vores løfte, siger regionsrådsmedlem Mariann Geller (V). Hun henviser til, at Region Midtjylland har gjort noget tilsvarende. Ifølge Mariann Geller har naboen mod syd sendt 25.000 mammografiundersøgelser i udbud. En opgave, som et svensk sygehusfirma nu skal klare. - Den aktuelle strejke gør det endnu mere usandsynligt, at regionens sygehuse kan nå at screene alle de kvinder, som der er lovning om, inden udgangen af februar 2009. Arbejdet har jo stået stille under konflikten med det resultat, at sygehusene er kommet endnu mere bagud, konstaterer Venstre-kvinden, der selv går og venter på en indkaldelse til brystkræftundersøgelse. Mariann Geller har ikke et helt konkret bud på, hvor mange screeninger det vil være nødvendigt at sende i udbud, for at Region Nordjylland kan leve op til målsætningen om, at alle, som ønsker at blive undersøgt, når det inden udgangen af februar 2009. - Måske 10.000. Måske lidt færre eller flere. Det kan vel regnes helt præcist ud. Jeg mener blot, at sagen er vigtig og håber, at Socialdemokraterne i regionsrådet er enige, siger Mariann Geller. Men umiddelbart skal Venstre ikke regne med opbakning fra regionsrådets største parti i den sag. Vigtigt at scanne - Jeg er enig i, at screeninger for brystkræft er vigtige. Det var faktisk os, som i sin tid pressede på for at få det gjort til et obligatorisk tilbud. Jeg har også stor sympati for, at vi skal bestræbe os på at blive færdige med screeningerne så hurtigt som muligt, siger regionsformand Ulla Astman (S). - Men jeg forstår ærlig talt ikke rigtigt, hvorfor Venstre pludselig kommer med sådan et forslag netop nu, tilføjer hun. - Dels har vi brugt de penge, der er bevilget til formålet. De er investeret i udstyr og personale. Hvis vi skal sende undersøgelser i udbud, kræver det flere penge. - Dels er der tale om så store beløb, at vi er tvunget til at sende det i EU-udbud. Fra en eventuel beslutning går der mindst fire måneder, før en vinder af sådan et udbud kan gå i gang med screeninger. Og så er vi allerede inde i 2009, idet vi ikke kan nå at beslutte det og sende i udbud på denne side af sommerferien, siger regionsformanden. Ulla Astman håber på og regner med, at screeningsprogrammet vil være afsluttet i løbet af foråret 2009 trods strejken. Altså højst et par måneders forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan.- Selv om screeningerne er vigtige, skal vi stadig huske på, at der er tale om en forebyggende undersøgelse. Kvinderne, som tager imod tilbudet, er altså som udgangspunkt sunde og raske, påpeger regionsformanden.