Lokalpolitik

Venstrefolk til morgenmøde for at diskutere valgprogram

Mange af Venstres medlemmer har været samlet til rundstykker og morgenkaffe på Arentsminde Kro & Cafeteria.

Ib Nellemann: I Venstre vægter vi nærdemokrati højt, så der opnås et naturligt medejerskab i det politiske arbejde. Arkivfoto: Grete Dahl

Ib Nellemann: I Venstre vægter vi nærdemokrati højt, så der opnås et naturligt medejerskab i det politiske arbejde. Arkivfoto: Grete Dahl

Venstre i Jammerbugt Kommune havde bedt medlemmerne komme med forslag til Venstres valgprogram 2009. - For Venstre er det helt naturligt at inddrage medlemmerne, når der skal udarbejdes et valgprogram, siger Ib Nellemann, formand for Venstre i Jammerbugt Kommune. Medlemmerne har jo meldt sig ind i Venstre for at opnå politisk indflydelse. Noget, som Venstres medlemmer vægter meget højt er nærdemokrati, hvor der opnås et naturligt medejerskab i det politiske arbejde. - Fra mødets start var der gang i den politiske debat, uddyber formanden. Vi startede med en gennemgang af Venstres valgprogram fra kommunalvalget i 2005, som medlemmerne havde evalueret på et møde i Pandrup Kino i august 2008. Dengang og ved mødet nu var der stor tilfredshed med Venstres kommunalpolitikeres arbejde med at gennemføre valgprogrammet. Konklusionen på begge møder er, at det, Venstre lovede vælgerne ved valget i 2005, er gennemført. - Derfor var der også stor tilfredshed og rosende ord fra medlemmerne til Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, pointerer Ib Nellemann. - Medlemmernes konstruktive debat førte os vidt omkring i det kommunalpolitiske univers, og der kom mange gode forslag til valgprogrammet, fortæller Ib Nellemann videre. Forslag, der nu skal bearbejdes i valgudvalget til senere godkendelse i bestyrelsen.