Venstrefolk undrer sig over afskaffelsen af gruppeksamen

Nordjyske bekymring møder ingen forståelse i regeringspartiet

NORDJYLLAND:Regeringens beslutning om at afskaffe gruppeeksaminer også på universiteterne bliver mødt med forundring af Venstres nordjyske forskningsudvalg. - Ikke mindst set med nordjyske øjne er det en helt forfejlet strategi at fjerne muligheden for at aflægge eksamen gruppevis på universiteterne, siger Christian Steen, der er formand for udvalget. Han peger på, at gruppeksamen og individuel bedømmelse ikke står i modsætning til hinanden: - Den gode eksaminator kan fuldt ud bedømme, hvem der har bidraget til et projektarbejde, og hvem der eventuelt har kørt på fribillet. Og den individuelle bedømmelse finder jo allerede sted i dag med de nuværende regler. Et andet medlem af udvalget, Niels Gorm Rytter, der er adjunkt ved Aalborg Universitet, frygter at afskaffelsen af gruppeeksamen er første skridt på vejen mod at aflive den særlige AAU-model. Bedste bedømmelse Venstres nordjyske forskningsudvalg opfordrer derfor regeringen til at tænke sig om en ekstra gang. Men den opfordring kommer der tilsyneladende ikke alverden ud af, i hvert fald forsvarer Venstres ordfører for videnskab og teknologi, Torsten Schack Pedersen, beslutningen: - Den enkeltes kompetence bliver bedømt bedst ved at eksaminere enkeltvis. Det giver et meget klarere billede af, hvad den enkelte kan. - De studerende kan jo fint lave opgaver i fællesskab, men det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for hvad. Torsten Schack Pedersen mener ikke, at det nordjyske udvalg - og Aalborg Universitet - har grund til den store bekymring: - Universitetet kan sagtens fortsætte den projektorienterede undervisning. Stoppet for gruppeeksamen forhindrer ikke, at man forbereder sig i fællesskab. Det nordjyske folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten er til gengæld bekymret. Han kalder beslutningen et frontalangreb på Aalborg Universitet: - Det burde få alle nordjyske folketingsmedlemmer op af stolene. Det vil få katastrofale konsekvenser for studieformen Aalborg Universitet, da den måde eksamen afholdes på, naturligvis vil have afgørende indflydelse på undervisningens form. Tom snak Heller ikke på AAU møder forslaget meget sympati. Både rektor Finn Kjærsdam og Studentersamfundet har taget afstand, og professor Palle Rasmussen fra Institut for Læring er helt på linje med dem: - Undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge Sander peger på, at man på arbejdsmarkedet både skal kunne arbejde sammen med andre og skal kunne præstere individuelt. Det er givetvis rigtigt. - Det fører så ministrene til at hævde, at studerende gerne må arbejde sammen i grupper, de må også gerne forberede eksamen i grupper - men selve prøverne skal foregå individuelt undtagen i ganske særlige tilfælde. Et sådant system vil selvfølgelig afskrække studerende fra at arbejde og forberede sig i grupper, og det afslører ministrenes udtalelser om vigtigheden af samarbejde som tom snak.