Lokalpolitik

Venstreforeninger overvejer fusion

Skepsis i Hyllebjerg

VESTER HORNUM: Mange små eller én stor. Det er et af de spørgsmål venstrevælgerforeningerne i Farsø Kommune har givet sig selv det næste års tid til at tumle med. Emnet var også til debat, da de tre venstrevælgerforeninger i Vester Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg holdt fast i et allerede eksisterende samarbejde om fælles generalforsamling i samme hus på samme aften og med en fælles beretning. Foreningerne skal ikke tage stilling før næste år. I øjeblikket bliver tanken om en fusion i en venstrevælgerforening i Farsø Kommune taget mest lunkent imod i Hyllebjerg. - Jeg er lidt skeptisk, indrømmer formand Ulla Christensen. - Vi er bange for at miste den lokale repræsentation i en stor fælles forening. Vi frygter også, at det vil komme til at koste os nogle af vores medlemmer, hvis foreningen ikke længere har den helt nære lokale tilknytning, siger hun. Ingen af de tre vælgerforeninger skiftede ud på formandsposten. Det er udover Ulla Christensen i Hyllebjerg fortsat Karen Madsen i Flejsborg og Johannes Madsen i Vester Hornum. Vester Hornum var den eneste forening, der skiftede ud i bestyrelsen, da tidligere byrådsmedlem og nuværende amtsrådsmedlem Chr. Bach Iversen forlod bestyrelsen og overlod sin stol til Inge Eriksen. Karen Madsen lagde ord til den fælles beretning, der i lyset af det netop overståede folketingsvalg, indeholdt et naturligt element af glæde. Valgløfterne gav dog også byrådsmedlemmet Karen Madsen anledning til en vis bekymring. - I kommunerne har vi været lidt nervøse for alle løfterne, for mange af dem bliver kommunernes opgave. Men kommer pengene så med til opgaverne, funderede hun. Nogen trøst er der at hente i de seneste års budgetter, hvor Farsø Kommune trods stramme økonomiske vilkår, har formået at løse en række opgaver. - Hesselvang og Højgården er færdigrenoverede, vi er igang med at renovere Stistrup renseanlæg og har sat bymidten på skinner, er i gang med at opføre det nye væksthus og har bestilt den nye Hvalpsund-Sundsørefærge, påpegede hun, men konstaterede også at enkeltsager havde kastet sorte skyer over kommunen. - Det er åbenbart nogen, som ønsker at skade kommunesn omdømme uanset hvilke midler de bruger. Som medlem af socialudvalget har det været en hård tid.