Venstreforeninger slutter sig sammen

Fjerritslev 2. marts 2003 07:00
KETTRUP/GØTTRUP: På generalforsamlingerne i de to Venstre-vælgerforeninger i Kettrup og Gøttrup var der i begge foreninger flertal for en sammenlægning. Herefter blev generalforsamlingerne suspenderet, og man holdt stiftende generalforsamling for en ny fælles vælgerforening. Den nye forening fik efter afstemning navnet Kettrup-Gøttrup Venstrevælgerforening. Et forslag om navnet Ørebro Venstrevælgerforening blev forkastet Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal være på syv medlemmer. Til orientering blev det oplyst, at den nye forening har en kassebeholdning på kr. 6470 kroner i alt til at begynde sin nye tilværelse på. Ved fastsættelse af kontingentet for 2004 fulgte man samarbejdsudvalgets oplæg til at kontingentet skal være ens i alle lokalforeningerne, nemlig 140 kr. årligt. Den hidtidige formand for Kettrup Venstrevælgerforening, Knud Nørmølle, bliver formand for den nye forening. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Margrethe Nørmølle, Finn Holmgaard, Sonia Luther Nielsen, Niels Peter Frederiksen, Frank Hansen og Niels Arne Christensen. Niels Peter Pedersen og Knud Korsbæk blev valgt som suppleanter. Revisor er Metha Christensen og Karl Nøhr med Annie Andersen som suppleant. Det er flere års forsøg på og afstemning om sammenlægning, der nu resulterer i den nye fællesforening. Kettrup og Gøttrup var de sidste sogne i kommunen, der ikke havde indgået et fællesskab, der svarer til sognefællesskaberne. Efter den stiftende generalforsamling fik byrådsmedlemmerne Vagner Simonsen og Ingeborg Mikkelsen ordet. Vagner Simonsen opfordrede forsamlingen til at deltage i debatgrupperne om den nye kommuneplan 2004, som man kan høre nærmere om på den stiftende generalforsamling i Venstres kommuneorganisationen i morgen aften, mandag. Mødet finder sted på Fjerritslev Kro. nca
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...