Lokalpolitik

Venstreformand kritiserer valgkamp

Møde i Skagen gennemført uden egentlig debat

SKAGEN:Der var ingen valgballoner, da Venstrevælgerforeningen i Skagen mandag aften holdt generalforsamling på Brøndums Hotel, men Venstres valgprogram og visioner for fremtidens Danmark var lagt frem på bordene, så de 48 fremmødte kunne orientere sig. Den nu overståede valgkamp blev da også kommenteret fyldigt af formanden, byrådsmedlem Ole Knude Jensen, som på den ene side kan glæde sig over, at regeringen kan fortsætte, men på den anden side må sige farvel til det lokale folketingsmedlem, Jens Chr. Larsen, der ikke opnåede genvalg. - Det er beklageligt, at han ikke opnåede genvalg. Jeg tror en af forklaringerne kan være den måde, som valgkampen blev ført på. Under alle omstændigheder er det et tab for kredsen og i særdeleshed for fiskerikredse i Nordjylland. Jens Chr. Larsen har gjort meget for at få lukket op for norske sildelandinger i Skagen, men når det ikke har været muligt at råbe nordmændene op, kan en politiker ikke gøre mere, sagde Ole Knude Jensen, der ikke er specielt begejstret for den måde, som valgkampen blev ført og dækket på. - De første dage kappedes alle om at overbyde hinanden på alt det gode, som befolkningen blev lovet. Jeg synes, at vi nærmer os amerikanske tilstande, som vi ser dem, når der er præsidentvalg. Tv-debatterne arrangeres på en måde, så deltagerne knap nok får tid til at tale ordentlig ud. Debatformen bliver alt for overfladisk, og hvis ikke man har udstråling og karisma, er man så godt som ude. Det hele levner ikke mange muligheder for en mindre kendt kandidat at komme til orde, selv om vedkommende måske har et godt budskab, fastslog Ole Knude Jensen. Det "store" vælgermøde på Sømandshjemmet i Skagen forud for folketingsvalget vidner også om, at det kan være svært at få budskabet ud. - Der var ni kandidater i panelet, men kun 45 tilhørere. Tidligere strømmede folk til, når der kom fire politikere for at drille hinanden. Nu er offentligheden blevet forvændt med tv-udsendelser og har mistet lysten til at bruge aftentimer på et vælgermøde. Har de lokale vælgermøder overlevet sig selv? Skal vi rundt på gader og torve med valggas og varme frikadeller, eller skal vi nøjes med tv og aviser? Har gadeoptræden overhovedet en effekt? Jeg kan godt have min tvivl herom, sagde Ole Knude Jensen. Venstrevælgerforeningens generalforsamling blev gennemført helt uden debat. Nogle af de fremmødte forklarede det med, at man stadig var mætte med hensyn til debat efter valgkampen. Andre sagde med et glimt i øjet, at den manglende lyst til at diskutere kunne hænge sammen med, at generalforsamlingen traditionen tro skulle slutte med amerikansk lotteri. Formanden, Ole Knude Jensen, blev da også genvalgt med akklamation. Til gengæld var der kampvalg om de øvrige bestyrelsesposter. Det endte med genvalg til Palle Nygaard, Kaj Thomsen og Mogens Eeg, mens Klaus H. Kristoffersen blev ny mand i bestyrelsen, og Leo Pedersen og Else Langbak blev suppleanter.