Venstres byrådsgruppe glæder sig over enighed om budget 2003

Fokus på fritvalgsordninger, handicapvenlige foranstaltninger og ledelsesstruktur i Hirtshals Kommune

EMNER 3. september 2002 08:00

HIRTSHALS: - Vi kan glæde os over, at flere af vores forslag mere eller mindre blev indarbejdet i budgettet for 2003 i Hirtshals Kommune. Det siger formanden for Venstres byrådsgruppe, Per Harfeld, Bindslev. - Og når vi ser på de aftaler, der blev opnået på prioriteringsseminaret, så er det specielt på fritvalgs-ordninger, handicapvenlige foranstaltninger og modersmålsundervisningen. Endvidere har vi også sat fokus på ledelsesstrukturen i den kommunale forvaltning. - Spørgsmålet om den fremtidige kollektive trafik blev også sat til debat, påpeger Per Harfeld. Der blev afsat 320.000 kr. til etablering af frivalgs-ordninger til personlig pleje. Det beløb vil bane vejen for den ordning, der efter Venstres opfattelse vil skabe mere tilfredshed og livskvalitet for den enkelte borger. Vi har også noteret os med tilfredshed, at der blev afsat yderligere 880.000 kr. til personaleressourcer i ældreplejen. - Venstre ønsker, at der bliver sat turbo på IT-området, og vi fik på prioriteringsseminaret tilslutning til, at der bliver tilført ekstra 180.000 kr. inden for området allerede fra nytår, så der fra det tidspunkt kan blive ansat endnu en medarbejder i afdelingen. - Vi har samtidig det ønske, at der bliver "sparket" gang i flere hjemmearbejdspladser i vor kommune, og det gælder både for chefer inden for forvaltningen og for vi politikere, siger Per Harfeld. - Vor byrådsgruppe sagde også god for, at der bliver tilført by- og erhvervsudviklingen omkring én mio. kr., hvor landbyrådene får de 300.000 kr. Dog mener vi, at dele af det beløb burde anvendes til tilskud til foreninger efter det tidligere kendte krone-til-krone-princip. Per Harfeld påpeger, at Venstres byrådsgruppe er tilfreds med, at der kunne opnås enighed om, at de kommunale veje kan få et løft næste år. - Det gælder også vore skoler, hvor Venstre stærkt anbefalede at lånefinansiere mest muligt for ad den vej at opnå de nødvendige og stærkt påtrængte vedligeholdelses- og renoveringsønsker. Torsdag aften holder Venstre et offentligt budgetmøde på Bindslev Hotel, hvor byrådsgruppen vil orientere om budgettet for 2003 og de nye tiltag. - Det spændende bliver, om borgerne er enige i de valg, der er truffet på prioriteringsseminaret, siger Per Harfeld.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...