EMNER

Venstres ti teser overlever

Liberalt oplæg bliver en del af diskussionen om nyt principprogram

NORDJYLLAND:De ti teser om hvorledes en liberal idedebat kan gøre Danmark til et bedre sted at leve, er ikke døde, selv om de 13 venstrefolk bag oplægget i går middag trak dem tilbage. De vil indgå for fuld styrke i den debat, som snart åbnes om Venstres nye principprogram, som forventes vedtaget i 2006. - Nøjagtigt de samme ideer forfægtede jeg i min SF-dominerede gymnasieklasse. Jeg forfægtede dem også blandt alle mine røde medstuderende på Statskundskab i Århus, siger en af medunderskriverne, det nordjyske folketingsmedlem cand.scient.pol. Tina Nedergaard, Sæby. - Og så er det da sjovt at tænke på, at jeg i dag må forsvare dem overfor mine egne partifæller i Venstre, tilføjer hun. New Deal Når man spørger Tina Nedergaard om, i hvilket samfund fra nutid eller fortid, man kommer nærmest det Danmark, hun ønsker, er svaret ikke langt væk. - Vi må hente inspirationen i det amerikanske new deal i 1932, som for første gang opbyggede et socialt sikkerhedsnet for de trængende og som blev til inspiration for socialdemokraten K.K. Steinckes socialreform herhjemme. - Dengang var skatten kun 25 pct., og det var socialdemokratisk politik, at borgeren så vidt muligt skulle klare sig selv. Siden er Danmark udviklet i stadig mere socialistisk retning, hvor de 90 pct. bedst stillede betaler til de 90 pct. dårligst stillede. Det er den udvikling, vi gerne vil kæmpe imod, og hvor første trin har været regeringens skattestop. Tina Nedergaard mener i øvrigt ikke, at de ti teser er særligt vidtgående, når det kommer til stykket. Man kan teste hvor kontroversielle, de er ved at vende dem om. F.eks. tese nr. 5. "Det er vigtigere at opmuntre til personlig opsparing og uafhængighed end at tilbyde tilskud og afhængighed." Hvem kan være uenig i den efter at have læst den omvendte udgave: " Det er vigtigere at tilbyde tilskud og afhængighed end at opmuntre til personlig opsparing og uafhængighed". Vanetænkning Som eksempel på nødvendigheden af, at Venstre går til angreb på den økonomiske vanetænkning nævner Tina Nedergaard Folkeskolen, som ikke brugte færre penge i de år, da der var færre børn. Man ville ikke acceptere et fald i nettoudgiften. Sådan noget svier, når der igen kommer flere børn, uden at det automatisk udløser flere penge. Hun mener også, der bør gribes alvorligt fat i forbruget af midler til specialundervisning. Nogen af problemerne kunne måske lige så godt løses ved hjælp af en støttepædagog i klassen. Men det kræver en smidiggørelse af faggrupperne nøjagtig som på f.eks. plejehjemmene, hvor Tina Nedergaard har erfaring som ufaglært arbejdskraft både i Nordjyllands og Århus amter. I Nordjylland lod dit sig gøre at give samme service med en lavere personalenormering, fordi ingen pukkede på faggrænserne, men alle gav en hånd med, hvor det trængtes. Hjerneflugt Den største trussel mod det Danmark, vi kender i dag, er efter Tina Nedergaards mening flugten til udlandet af veluddannede unge, samtidig med at mere og og mere af dansk produktion flyttes til Østlandene og Asien. Nu er vi i den situatoion at også højt specialiseret IT-arbejde lægges ud, og vi kan ende med at blive underleverandører til Asien. - Løsningen på dette dilemma kan være, at vi gennem lavere skat gør det mere attraktivt at blive her, at vi investerer langt flere penge i uddannelse og forskning og ikke mindst at de enorme ressourcer, vi bruger til at omfordele samfundets værdier, dirigeres ud i investeringer i erhvervslivet. En af de ti teser taler om at give den enkelte ansvar for sin næste fremfor at lade fællesskabet bære ansvar for alle. Det peger lidt i retning af amerikanske eller tyske tilstande, og Tina Nedergaard vil ikke have spor imod, at man som i Tyskland flytter ansvar væk fra staten og ud i familien, så man f.eks. når man har råd til det, selv skal bidrage til børnenes højere uddannelse. - I Tyskland har det ikke betydet sociale skævheder, siger hun. NORDJYSKE fangede Tina Nedergaard på vej til Venstres sommergruppemøde, og hun virkede ikke spor nervøs ved at skulle møde partitoppen. - Jeg er helt uenig med dem som tror at uroen om de ti teser vil koste ordførerskaber. Sådan er Venstre ikke.

Forsiden