Lokalpolitik

Venstres tolvtemand sendt på banen

Jens Ødum kommer i byrådslære i to måneder

STØVRING:Han har siddet klar på reservebænken i halvandet år. Så det er vel også på tide, at partiet Venstres tolvtemand i kommunen kommer på banen og får lidt kamptræning i byrådet. Jens Ødum blev nemlig nummer tolv i det liberale parti, da stemmerne var talt op efter sidste valg, og selv om Venstre fik et kanonvalg, så var det lige netop ikke nok til, at han kom i byrådet. Men nu da partifællen Inge-Lene Ebdrup har fået orlov frem til november af familiemæssige årsager, hentes han ind til at overtage hendes plads som den naturligste afløser. - Det bliver kort tid, men meget spændende. Jeg kommer ind, mens budgettet for næste år bliver forhandlet på plads, så det bliver lærerigt, siger den 47-årige EDB-tekniker. Han er allerede kendt af mange som de seneste års formand for Bavnebakkeskolens bestyrelse, og det er meget erfaringerne herfra, han tager med sig ind på rådhuset. - Jeg har de seneste år været med til at udmønte de rammer, som byrådet har fastlagt, så jeg håber, at jeg kan være med til at sætte mit fingeraftryk på skoleområdet, siger Jens Ødum, der også overtager Inge-Lene Ebdrups plads i det indflydelsesrige "Lille byråd", økonomiudvalget. Tillidsposten har gjort, at han har haft mange omvæltninger på godt og ondt tæt inde på livet. Ombygninger og flytning af Stubfesten, for eksempel, og senest tilførslen af 50 procent flere børn til skolefritidsordningen efter sommerens lukning af byens fritidshjem, samt en stor forøgelse af tallet i de yngste klasser. Jens Ødum kommer oprindeligt fra Randers men er faldet godt til i Støvring med familien. Sin uddannelse hentede han i Søværnet, hvor han fik fik fem læreår som elektronikmekaniker. Det foregik på u-bådene, hvis teknik han derfor kender rigtigt godt - erfaringer han dog næppe direkte kan overføre til byrådsarbejdet. Før sommerferien blev han i øvrigt valgt ind i bestyrelsen for Venstre i Støvring-Sørup, så det har været et halvår med politisk drev i for den forhenværende sømand.