Skolelukninger

Venstrevælgere ønsker stor kommune

Den decentral skolestruktur bør bevares, så længe det er pædagogisk forsvarligt

KLIM:Interessen for at høre om den igangværende strukturreform er stor hos medlemmerne af Thorup, Klim og Vust Venstrevælgerforening. Godt 20 mødte til generalforsamlingen på Klim Kro, hvor der var en god debat om fremtiden. - Borgmester Otto Kjær Larsen (V), der også er medlem af vælgerforeningen orienterede om det hidtidige forløb og svarede på spørgsmål om fremtiden, fortæller formand Dorte Krogh. Det kom på mødet frem, at mange unge - en aldersgruppe op til medio 40’erne - søger megen information om politik på internettet og gerne ville bruge det digitale net til kontakt med kommunen. - Det store spørgsmål på mødet var, hvad vi skal med amterne. Hvad er der tilbage til disse organisationer, hvis sygehusene fjernes fra deres ansvarsområder. Flere tilkendegav, at amterne var langsommelige at samarbejde med og så dem gerne fjernet. Altså statsmodellen som basis for en ny struktur. Dorte Krogh fortæller, at der efter vælgerforeningens opfattelse bliver behov for kommunestørrelser på mindst 50.000 indbyggere, hvis den nye struktur skal være fremtidssikret. - Der var tanker fremme om at tilpasse kommunestrukturen til politikredsene. - Vi skal se på mange forhold, når vi snakker ny struktur. Hvordan med de små de decentrale skoler - kan de overleve? Vælgerforeningen går ind for, at de små skoler bevares, så længe det er pædagogisk forsvarligt. - Venstre i Fjerritslev Kommune har fredet de små skoler i denne valgperiode. For os er det vigtigt, at der er kvalitet i undervisningen, derfor vil vi kun kæmpe for at bevare den decentrale skolestruktur, sålænge det pædagogiske niveau holdes forsvarligt højt. - Et andet spørgsmål er, hvilke kommuner har penge i kassen, fortæller Dorte Krogh. En mødedeltager havde rosende ord til det gode samarbejde, der er etableret med Brovst Kommune på skoleområdet. Der var genvalg til formand Dorte Krogh, Kirsten Schmidt og Otto Kjær Larsen. Vælgerforeningen havde et overskud på knap 2000 kr. og en egenkapital på 7127 kr.