Vent ikke

Af Tem Frank Andersen Vestre Allé 19, 9000 Aalborg tfa@hum.aau.dk BØRN: Jeg vil ikke tage stilling til, om brugerbetaling på fertilitetsbehandling er en rigtig eller forkert vej at gå, hvis målet er at sikre fremtiden med børn. Men jeg vil skyde et moment ind i debatten: Hvis der er nogen sammenhæng mellem alder og fertilitet, så skulle vi måske til at overveje, hvor længe vi venter med at få børn. Jeg kan læse i dagspressen, at gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er stigende. Og 35 år er en relativ høj alder at få børn i. Synes jeg. Men uanset hvad jeg mener, så hænger alder og fertilitet (og vores måde at leve på i øvrigt) sammen. Så hvorfor vente på, at brugerbetalingen kommer. Prøv at få børn lidt tidligere, og se om det hjælper.