Retspleje

Vent med udtalelser

RETSSAGER:Enhver af os kan have en mening om, hvilke forseelser der skal straffes, og hvem der skal straffes samt hvilken straf, der skal tildeles en given forseelse. Men der er en god og sikker mening i, at et velordnet demokratisk samfund har et tredelt magtsystem. Den lovgivende magt er hos Folketinget, og her vedtages de love, vi alle skal følge. Den udøvende magt er hos ministrene, som skal sørge for, at lovene bliver fulgt (derfor burde ingen minister være medlem af Folketinget og være med til at vedtage lovene). Den dømmende magt er hos domstolene. Der skal være lukkede skodder mellem de to første magtinstanser og domstolene. Domstolene har alene ansvaret for, at de uafhængigt af andre instanser og personer tager sig af både domsafsigelse og strafudmåling. Men når en sag er bragt for domstolene, så skal retten have ro til at votere og afgøre, om der skal ske en frifindelse, om der skal dømmes og hvilken straf, der i givet fald skal tildeles. Mens det står på, må enhver afvente rettens afgørelse. Så gælder det gamle ord, at ”man skal tie, mens retten sidder”. I et par verserende sager, bl.a. en drabssag i Aalborg, har det ikke skortet på meningstilkendegivelser vedrørende strafudmåling. End ikke politikere har undset sig for at blande sig i sager, som endnu ikke har fået den endelige afgørelse med hensyn til strafudmåling. Sågar har formanden for Folketingets retsudvalg, DF-politikeren Peter Skaarup kaldt byretsdommen i den såkaldte stadionsag for mild, og samme politiker mener, at det er politikeres ret at ytre sig, selv mens retten sidder. Denne påstand lyder besynderlig og må sprede utryghed. Peter Skaarup slår jo dermed skodderne op på vid gab mellem den lovgivende magt og domstolene. Formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup burde sætte DF-folketingsmedlemmet Peter Skaarup på plads og bede ham om at holde grundloven. Ud over at lægge et urimeligt, ja ulovligt pres på sagens dommere, har han jo faktisk indført gadens parlament i Danmark.