Lokalpolitik

Ventede 39 timer på en grund

THISE:Torsdag ved 18-tiden kom de første for at vente på en grund i Thise Bakker, og i går klokken 9 var der tre familier, der hver sikrede sig én af de 10 ny byggegrunde i det naturskønne område. Det var det lokale byrådsmedlem, Johannes Trudslev Pedersen (S), der bød de kommende borgere velkommen til Thise. Han glæder sig over, at Brønderslev Kommune nu udstykker attraktive byggegrunde. - De vil hurtigt være solgt, men der er så 13 flere, der er placere nærmere den nuværende bebyggelse i Thise. -Med de ny grunde sker der en afrunding af Thise, bemærker han. Johannes Trudslev Pedersen er lykkelig over, at der nu igen er grunde til salg i Thise. - Vi har længe kun haft én grund i Manna, siger han. Johannes Trudslev Pedersen mener, at der snart vil blive behov for flere grunde. - Manna-Thise-området er det sted, hvor der er bygget mest uden for Brønderslev de seneste 10 år. Folk vil i dag gerne bo meget naturskønt, bemærker han. Han mener, at det spiller ind, at der er gode faciliteter. - For de yngste er der børnehave, og vi har skole. Og når man bliver ældre, er der også boliger lige neden for bakken. Vi har skole, dagligvareforretning og der er ikke langt til stranden. - Og fritiden er der også sørget for. Vi håber på at få bevilget de sidste 1,3 mio. kr. til hallen fra en EU-pulje, og målet er at komme i gang med byggeriet i august. Hallen skal rumme ungdomsklub, lokalhistorisk arkiv med mere. - Så Manna-Thise bliver meget attraktivt, mener Johannes Trudslev Pedersen. Formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Karsten Frederiksen (K), er glad for den store interesse, der har været for grundene i Thise. - Vi har længe ønsket at få grunde til salg i Thise, og nu opfyldes det ønske. - Vi håber og tror på, at dem, der køber grunde, bliver glade for at bo i Thise.