Børnepasning

Venteliste til børnehave

Der arbejdes på at få flere børn i børnehave

THISE:En kreds af borgere i Manna-Thise er løbet ind i et alvorligt problem, når det gælder børnepasning. Til deres overraskelse må de konstatere, at deres børn ikke komme i Thise Børnehave, når de er tre år. Mange af børnene vil blive fire et halvt år, inden der er plads. De berørte forældre har i første omgang rettet henvendelse til de lokale politikere Jytte Sloth (S) og Jan Hartmann Hansen (V), som begge sidder i børne- og kulturudvalget. Ingen af dem kendte til problemet. Dernæst blev Lene Hansen, som er formand for børne- og kulturudvalget, kontaktet. Hun var heller ikke bekendt med problemet, men tog sagen med på et børne- og kulturudvalgsmøde forleden. Først nu konstateres det, at der er et problem, så derfor arbejdes der på at finde en løsning. Lene og Bo Møller Jensen, som er et af de forældrepar, der får problemer, undrer sig over hele sagen. For ikke mindre end halvanden uge siden, var der borgermøde på Thise Skole, hvor borgmester Jens Arne Hedegaard (V) lagde stor vægt på, at der kom flere børnefamilier til Manna-hise. Der skal efter planen udstykkes byggegrunde, og den nyrenoverede skole blev fremhævet. - Men hvad hjælper det hele, hvis ikke man kan få sine børn passet, udtaler Lene Møller Jensen. Blandt de 10 forældrepar for hvem problemet er aktuelt, er der nedsat et udvalg, der skal forsøge at overbevise politikerne om behovet, og fastholde dem på at problemet skal løses. Findes der ikke en løsning, må 10 børn blive i dagplejen, og det resulterer i, at der ikke bliver plads til de ca. 16 børn, der er eller bliver født i Thise-Manna området inden for det kommende år. - Ud af de 16 børn er de 12 allerede født, og det kan undre, at det kommer bag på kommunen, at der er behov for flere pladser, udtaler Lene Møller Jensen. Brønderslev Kommune vil forsøge at få oprettet flere pladser i Landsbyordningen i Thise. Det fortæller Lene Hansen efter børne- og kulturudvalgsmødet på baggrund af en henvendelse fra et forældrepar, der klager over, at de ikke kan få deres barn passet i skolefritidsordningen. - Der er aktuelt 10 børn på venteliste, og fra 1. august er der ni børn på venteliste, fortæller Lene Hansen.