Boligøkonomi

Ventelisten nede på 40 boligsøgende

Kun to værelses lejligheder er på lager hos Fjerritslev Boligforening

FJERRITSLEV:Hvor der for blot få år siden var en venteliste hos Fjerritslev Boligforening på op mod 90 boligsøgende, er antallet på ventelisten nu reduceret til 40. - Antallet på ventelisten er faldet dramatisk i forbindelse med, at lejlighederne i Dalhøjen er blevet færdige. Men den faldende tendens blev indledt forinden, forklarer boligforeningens forretningsfører Jørgen Albrektsen. - Vi har dog ledige to værelseslejligheder på lager, så her er ventetiden kun de fem minutter, det tager at lave lejekontrakten. Værre ser det ud, hvis man ønsker en tre eller fire værelses lejlighed. Her kan ventetiden godt være et halvt til et helt år, fortæller Jørgen Albrektsen. Formand Kirsten Christensen berettede på boligforeningens generalforsamling, at der sidste år blev indmeldt 106 nye medlemmer. - Vi kan tydeligt mærke, at der for tiden ikke er den store efterspørgsel efter lejeboliger. Denne udvikling gælder for hele landet med undtagelse af Århus og København, forklarer hun. Boligselskabernes Landsforening har lavet en undersøgelse, hvor det påvises, at det i øjeblikket kun er i Århus og Købehavn, at lejeboliger kan konkurrere med ejer- og andelsboliger, når der kigges på den månedlige husleje. - Det skyldes den aktuelle meget lave rente og de nye lån med rentetilpasning og afdragsfrihed, fortæller Kirsten Christensen. Boligforeningen fik i 2004 et underskud på 236.905 kr. Det skyldes bl.a. ekstraordinære udgifter til revision, afsætning af feriepengeforpligtigelse og udgifter vedrørende løn i 2002 og 2003.