Venter i usikkerhed og spænding

De 450 lærere i Jammerbugt ved ikke med sikkerhed, hvor de skal arbejde til august. 25-30 stillinger forsvinder, og lærerformand frygter fyringer

Ingen af de 450 ansatte lærere ved skolerne i Jammerbugt Kommune kan vide sig helt sikre på, hvor de skal undervise fra næste skoleår. Hvis de altså ikke har en alder, så de i stedet vil vælge at gå på pension, eller de søger orlov eller lignende. Alle bolde er nemlig i luften, sådan at lærerne fra de skoler, de lukker til sommer, er ligestillet med lærerne fra de øvrige skoler, når alle lærerjob i den nye struktur skal besættes. - Det synes vi, er mest fair, siger børne- og familiedirektør Jes Lunde, der styrer køreplanen, efter at kommunalbestyrelsen har besluttet at samle skoleleverne på færre og større skoler og dermed nedlægge skolerne i fem landsbyer. Det betyder, at der formentlig forsvinder 25-30 lærerstillinger, og det er uvist, om det kan løses ved naturlig afgang. Inger Haaber Pedersen, formand for Midtvendsyssel Lærerkreds, frygter at nedskæringen vil koste fyringer. - Jeg kan ikke forestille mig, at der er så mange, der frivilligt ønsker at forlade jobbet, siger hun. - Som tjenestemandsansat lærer skal man helst være 62 for at gå på pension, og det er begrænset, hvor mange lærere der er det, gør hun opmærksom på. - Jeg er rimelig sikker på, at der bliver et antal afskedigelser, og andre bliver forflyttet mod deres ønske. Det giver rigtig meget usikkerhed rundt om på lærerværelserne, tilføjer hun. Inger Haaber Pedersen forklarer, at man som lærer er ansat ved Jammerbugt Kommunes skolevæsen med foreløbigt tjenestested på en bestemt skole. - Det betyder, at vi kan forflyttes uden særligt varsel fra skoleår til skoleår. Men det er meget længe at vente på en afklaring, som vi har gjort nu, sukker hun. Alle lærere indsender i næste uge et skema med oplysninger om linjefag og ønsker om fag og undervisningssted, eller om man har helt andre planer for sin fremtid. Børne- og familieudvalget ventes at vedtage en model for tildeling af ressourcer til skolerne på mandag. Derefter kan skolerne begynde at planlægge næste skoleårs time- og fagfordeling, og puslespillet med lærerstillinger kan lægges, formentlig så det er på plads inden 1. april.