Venter på svar i strid om lodsskib

HALS:Spørgsmålet om, hvem der egentlig ejer den konkursramte eks-turistforenings lodsskib, "Lodsen 4", er endnu ikke blevet endeligt afgjort. Det fortæller formanden for den nu hedengangne Turistforeningen for Hals Kommune, Bo Eiriksson, der forleden drøftede lodsskib-sagen med en ekspert i erstatningsret, advokat Svend Aage Helsinghoff. Han skal se nærmere på, om det er juridisk i orden, at "Lodsen 4" er blevet solgt af kurator Hanne Bruun Jacobsen fra konkursboet. Et salg, der fandt sted, selv om Bo Eiriksson og en række kolleger fra den gamle turistforening mener, at lodsskibet retteligt tilhører dem. Når Bo Eiriksson & Co. har den opfattelse, er det fordi, at størstedelen af den gamle turistforeningsbestyrelse og den fyrede turistchef, Jens Møller, i sin tid oprettede en kassekredit på 300.000 kr. i Hals Sparekasse for at købe "Lodsen 4". I forbindelse med dette køb valgte Bo Eiriksson & Co. imidlertid at springe et fordyrende mellemled over, da skødet på skibet skulle overdrages fra den gamle til de nye ejere. Her viste det sig nemlig, at der skulle et ekstra syn til, hvis skødet først gik til de syv købere for derefter at blive solgt videre til turistforeningen. Derfor blev skødet overført direkte til turistforeningen. - Advokaten vil nu se på, hvad der kan gøres, fortæller Bo Eiriksson, der forventer at få svar inden for en uge. Hvis Bo Eiriksson & Co. ikke får ret i, at de juridisk set er at betragte som ejere af "Lodsen 4", vil de med kassekreditten i Hals Sparekasse sidde tilbage som de suverænt hårdest ramte kreditorer i forbindelse med turistforeningens konkurs.