Aalborg

Venter spændt på ny adresse

Visborggård er utidssvarende og afløses af to nye institutioner

VISBORG:Nok er institutionen Visborggård helt fremme på det miljømæssige område, men de fysiske rammer er alligevel så utidssvarende, at Nordjyllands Amt vil bygge en ny institution - ja faktisk to - som afløser for de eksisterende. NORDJYSKE fortalte lørdag, at amtets grønne pris i år gik til Visborggård for at have gjort sig særlig bemærket i forhold til amtets grønne politik, og det har altså ikke svækket institutionens fokus på det område, at man ikke konkret kender sin fremtid. Fremtiden for den socialpsykiatriske bo-enhed Visborggård indgår i den såkaldte masterplan, der er undervejs for alle amtets bo-enheder og som skal til endelig politisk behandling i løbet af foråret. At bo på et slot Det ligger dog fast, at institutionen ikke skal fortsætte i sine nuværende lokaler. - Det er et flot sted, og hvem vil ikke gerne bo på et slot, men rammerne er ikke tidssvarende, siger amtets psykiatridirektør Per Lund Sørensen. Han siger, at planen er at bygge to mindre institutioner til de 46 beboere, der i dag er på Visborggård, og videre, at der ikke er truffet beslutning om, hvor de skal ligge. - Men der er behov for bo-enheder i området, siger han uden at definere området nærmere. Der kan eventuelt blive tale om, at den ene afdeling af det nye Visborggård kommer til at ligge tættere på Aalborg. I hvert fald har institutionen beboere fra Aalborg-området. Det fortæller Visborggårds leder Elizabeth Okkels, der uddyber Per Lund Sørensens beskrivelse af Visborggård som utidssvarende. Eget bad og toilet På en tidssvarende socialpsykiatrisk bo-enhed har beboerne således eget værelse samt eget bad og toilet. - Det har de ikke her, og det efterspørger de unge, siger Elizabeth Okkels, som i øvrigt med et smil henviser til, at en brugerundersøgelse for halvandet år siden viste, at Visborggård - trods sine mangler - var det sted, hvor beboerne var gladest for de fysiske rammer. - Men hvis man skulle bygge om til moderne standart, så har vi kun plads til 29 beboere, siger hun. I dag er der som nævnt 46 beboere. Om to eller fem år Den foreløbige plan går ud på, at der skal bygges to institutioner til hver 24 beboere, som så skal bo i grupper á otte personer, men straks i det nye år tager en arbejdsgruppe fat på at konkretisere planerne. En 14 mand stor såkaldt programgruppe - beståede af beboere, pårørende, medarbejdere og amtslige embedsmænd mødes således første gang 5. januar for at tage fat på spørgsmål som "hvad gør vi" og "hvad har vi brug for". Det siger Elizabeth Okkels, som ikke tør sige, om det bliver om to eller fem år, at institutionen skal flytte, men som siger: - Vi venter med spænding på et svar.