Lokalpolitik

Venter stadig statsmidler til Mariendals Mølle

Mariann Nørgaard hæfter sig ved trafikaftalens ord om "rullende planlægning"

Den nye aftale om En grøn transportpolitik - indgået på Christiansborg torsdag - opfylder ikke Aalborg Kommunes ønske om at få 120 mio. af statens kroner til at ombygge motorvejsanlægget ved Mariendals Mølle indføringen. Alligevel har teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) stadig en forventning om, at staten senere vil putte penge i en ombygning af det anlæg, som skal være koblingen mellem motorvej E45 og kommunens planlagte Egnsplanvej og Ny Dallvej. Rådmanden peger nemlig på, at der i den nye trafikaftale lægges op til, at projekter skal kunne fremvise en VVM-redegørelse, inden de kan komme i betragtning til at få del i de statslige midler. Og når VVM-redegørelsen er klar, vil der i forbindelse med aftalens ord om "rullende planlægning" løbende blive taget stilling til projekter. Derfor indeholde trafikpuljen også syv mia. kroner, som ikke er øremærket. - Vi er ved at udarbejde VVM-redegørelsen for Mariendals Mølle indføringen. Det tager i alt 70 uger, og når den er klar i 2010, så er jeg sikker på, at det også hos politikerne på Christiansborg ligger i baghovedet, at det er rimeligt, at Aalborg Kommune får statslig medfinansiering til dette anlæg, siger Mariann Nørgaard. - Det er kun fair, at staten betaler for ombygning af motorvejsanlæg, tilføjer hun.