Lokalpolitik

Venter styrkeprøve om økonomien

Forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2009 kræver vilje til at vise muskler THISTED: I midten af januar tages de første indledende skridt hen imod en aftale mellem regeringen og landets kommuner om kommunernes økonomi for 2009. Borgmester Erik Hove Olesen (S) forudser, at det bliver vanskelige forhandlinger, hvor parterne hver især vil spille med musklerne på en måde, som ikke tidligere har været nødvendig. Blandt andet fordi nogen af drøftelserne vil handle om nogle kommuners muligheder for at blive dækket ind for de beløb, der er underkompenseret for opgaver, de har overtaget efter kommunalreformen, men også for at undgå, at de i 2009 straffes, fordi de lod skatten stige i 2008 ud over det, der var aftalt med regeringen. - Egentlig handler det slet ikke om partipolitik, men om at få nogle retfærdige økonomiske vilkår for kommunerne og undgå en yderligere skævvridning mellem landets rige og mindre velhavende kommuner, siger Erik Hove Olesen. Mens kommunerne før valget kendte Lars Løkke Rasmussen i hans rolle sin indenrigs- og sundhedsminister skal de under næste års forhandlinger møde ham rollen som finansminister. - Det er den samme mand i et nyt ministerium, og jeg tror bestemt ikke, at han har glemt, hvad han lovede kommunerne i sin rolle som indenrigsminister, siger Erik Hove Olesen som ikke ser novembers folketingsvalg som noget, der på nogen måde ændrede fronterne mellem regering og kommuner. 14. januar mødes Kommunernes Landsforening, KL, med regeringen, og tre dage senere er KL¿s repræsentantskab indkaldt til møde som del af forberedelserne til forårets drøftelser med regeringen om den kommunale økonomi i 2009. - Jeg er ret sikker på, at der er en række kommuner, som vil fortælle, at de er utilfredse, siger borgmesteren som mener, at situationen også taler for, at KL internt gør sin rolle i næste års forhandlinger klart. Erik Hove Olesen tilkendegav før valget i november, at han godt kunne forestille sig en situation, hvor det ikke var KL der forhandlede en aftale hjem med regeringen på alle kommunerne vegne, men at der blev forhandlet individuelt mellem regeringen og den enkelte kommune. - Jeg mener fortsat, at det kan være en mulighed. Måske ikke for altid, men i et år eller to, fordi vi på den måde kan synliggøre, hvilke problemer den enkelte kommune og dens økonomi har og dermed få mulighed for at sammenligne. Som kommuner bryder vi os ikke om at følge os snydt i en forhandling - og er det følelsen, når KL forhandler på alles vegne, så taler det måske for individuelle forhandlinger, siger han. I slutningen af januar er der igen indkaldt til møde, hvor kommunernes økonomi bredt er til debat, og 13.-14. marts holdes, hvad Erik Hove Olesen kalder KL-topmøde, hvor startskuddet til de egentlige forhandlinger om 2009-økonomien lyder. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Forsiden