Ventetid til genoptræning

- Vi er godt med i forhold til andre kommuner, men vi vil gerne have skåret fem dage af ventetiden.

Sådan siger Lilli Damsgaard (S), formand for Hjørring Kommunes sundhed-, ældre- og handicapudvalg. Den ventetid, Lilli Damsgaard taler om, er ventetid på genoptræning i kommunen. Den gennemsnitlige ventetid er i øjeblikket 15 dage. Der findes forskellige former for genoptræning. En, der finder sted i sygehusregi efter et sygehusophold. Det kaldes specialiseret genoptræning. En anden kaldes almen og foregår i kommunen, selvom det er i forlængelse af et sygehusophold. I begge tilfælde er det sygehuset, der udarbejder genoptræningsplanen. Den tredje form for genoptræning er træning efter serviceloven, hvor en borger af anden grund har brug for genoptræning. Her tilrettelægger træningsenheden genoptræningsplanen.