Handicappede

Ventetider på vej ned

Kommunen skal svare på klage over besparelsesmåde.

Muskelsvindfonden mener, at Hjørring Kommune bevidst handlede ulovligt sidste år, da man for at spare ikke ansatte en barselsvikar til at behandle handicapbiler. Hjørring Kommune mener til gengæld, at prioritering af serviceniveauet og retningslinjer for prioritering af ansøgninger ligger indenfor kommunens almindelige ret til at organisere arbejdsopgaverne. Det var kommunens sundheds-, ældre-, og handicapudvalg, der sidste år i maj besluttede at man kunne spare 1,5 mio. kr. ved at undlade at besætte et barselsvikariat i forvaltningen, som tager sig af ansøgninger til handicapbiler. Ved færre ansatte ville man kunne udskyde udgifterne til tilskud til handicapbiler - på grund af ventetiden. I forbindelse med en række artikler her i NORDJYSKE i forsommeren om ventetider på reparation og anskaffelse af handicapbiler indrømmede formanden for udvalget, Jørn E. Christiansen (SF), at det ikke var en besparelse, han var særligt stolt af. Muskelsvindfonden så det som en klar tilståelse af en bevidst lovovertrædelse, og man bragte det i juni for Det Kommunale Tilsyn hos Statsforvaltningen. Herfra har man skrevet til Hjørring Kommune for at få en udtalelse. "Der er skabt en vis usikkerhed om, hvilket hensyn der er søgt varetaget ved udvalgets beslutning af 21. maj 2008", skriver man. Sæh-udvalget har nu godkendt et svarbrev til Statsforvaltningen, som skal godkendes i byrådet. Heri skriver man, at man mener, man som kommune har ret til en sådan prioritering i opgaverne. Man besatte ikke et barselsvikariat, men vedtog i juni sidste år nogle generelle retningslinier for prioritering af ansøgninger til støtte for køb ag handicapbil. Sagsbehandlingstiden ved førstegangskøb af handicapbil må være op til 12 måneder. Stillingen er i øvrigt i dag besat.