Verbal religionskrig i byrådssalen

Kildesortering af husholdningsaffald lagt i graven

AALBORG:En verbal religionskrig mellem civiliserede folkeslag. Sådan betegnede den konservative Vibeke Gamst i går debatten på byrådsmødet om den kommunale affaldsplanlægning, der en gang for alle lagde kildesortering af organisk affald i graven. En politik der ellers i et par år har været god tone i det officielle Aalborg. Og fronterne blev da også trukket skarpt op. Mellem de gode, og de rigtig gode, som Ib Rasmussen (S) betegnede henholdsvis den store gruppe af Socialdemokratiet, Venstre, konservative og Dansk Folkeparti og den lille gruppe, der bestod af SF, de radikale og Kristeligt Folkeparti. Forsyningsrådmand Mariann Nørgaard kaldte det en rigtig beslutning, at Aalborg Kommune nu dropper kildesortering. I forhold til det arbejde, der er blevet lagt i ordningen, er udbyttet forsvindende lille. Samtidig kan det restprodukt, som kommer ud af biogasanlæggene være problematisk for miljøet, når det spredes ud på landmændenes jord. Den kan indeholde både plasticrester og hormonstoffer, der kan vandre videre i fødekæden. Helt på linie var Vibeke Gamst. - Vi har gjort nogle forsøg, og vi er blevet klogere, som hun sagde. Ib Rasmussen kaldte ideerne om at sortere husholdningsaffaldet for en filosofi fra 80'erne. Men da det kom til stykket duede teknikken i biogasanlæggene ikke. - Vi har lært, at borgerne vil og kan sortere. Men den miljømæssige gevinst i biogasanlæg er lig nul, sagde han. - Næ, vil I være gode ved miljøet, så anskaf jer en flok høns, anbefalede han i stedet. Slattent af S Den radikale Preben Pedersen svingede til gengæld krabasken over socialdemokraterne, som ifølge ham har travlt med at lægge afstand til den miljøpolitik, man i sin tid samarbejdede i regeringen de radikale om. - Jeg er da glad for, at man finder affaldssortering sympatisk, men sympatien rækker åbenbart ikke længere end til at lade andre om at lave forsøgene med biogasanlæg. Det er en fattig og slatten holdning, sagde han. Det er kommet bag på ham, at socialdemokraterne kan gå ind for, at man skal stoppe affaldssorteringen. - Jeg vidste godt, at så snart de borgerlige fik chancen, ville de begrænse forsøgene med biogas. Men jeg er skuffet over socialdemokraterne. En ny niche Inge Ibsen Fomcenco (KRF), mener, at det er et forkert signal at sende, at man standser affaldssorteringen. - Det er ikke noget, der opfordrer én til at tage et medansvar for det overforbrug, vi har på vores jord, sagde hun. Henrik Thomsen (SF) advarede mod, at man dropper arbejdet med biogas og gjorde opmærksom på, at Danmarks ledende rolle på vindenergiområdet, ikke er kommet ud af ingenting. - Vi er i Danmark langt fremme. Det vi har oplevet i Aalborg er et skridt frem og ti tilbage, som han sagde. - Men vi respekterer, at der er et stort flertal, der træffer denne her beslutning. Dybest set er det et holdningsspørgsmål, og der er fem der vil en ting og 26 der vil noget andet.

Breaking
Alle sagsøgte i Løkken Sparekasse-sagen er frifundet for erstatningskrav
Luk