Lokalpolitik

Verbale øretæver til amtet

Ny forsinkelse i Nordjyllands Amt har ikke imponeret Dronninglund Byråd

HJALLERUP:Der blev på denne uges byrådsmøde uddelt endnu et sæt verbale øretæver til Nordjyllands Amt i sagen om det af byrådet ønskede nye erhvervsareal ved motorvejen øst for Hjallerup. Det skete i forlængelse af den kendsgerning, at sagsbehandlingen endnu engang er blevet forsinket i amtet - denne gang med en måned. Det er angiveligt sket på grund af en forglemmelse i amtet, hvor man på embedsmandsplan glemte at få sagen sat på en dagsorden i tide. Smøleri? - Det her begynder at ligne smøleri fra amtets side, sagde en skuffet Ole Bæk Pedersen (V), der samtidig påpegede, at man på kommunalt plan ville have rettet op på en sådan fejltagelse ved i huj og hast at få den glemte sag taget med som en tillægsdagsorden. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), fulgte op på dén bemærkning med en ironisk konstatering af, at ”man ikke kan beskylde amtet for at forcere sagen”, inden en mere vred Børge Tjelle Hansen (K) slog fast, at amtets håndtering af sagen er uacceptabel. Umuligt i Dronninglund - Det er meget kritisabelt, at vi endnu engang bliver tilsidesat af amtet. Det skal vi ikke finde os i, og jeg mener, at vi skal have det her op på højere plan, sagde K-politikeren, der tilføjede: - Andre steder kan man godt få erhvervsudvikling i gang. Men det er helt umuligt i Dronninglund Kommune. Hertil svarede 1. viceborgmester Peer Thisted (S) - som ordfører i den inhabile Venstre-borgmester Mikael Klitgaards fravær - at byrådet selvfølgelig godt kunne sende et klagebrev til amtet, men at det formentlig bare ville resultere i et ubrugeligt svar, hvori den amtslige fejl blev erkendt og beklaget. Sideløbende arbejde Var der der derfor i byrådet frustration at spore over amtets langsommelighed, så blev et forslag fra teknik- og miljøudvalget vel modtaget. Det gik på, at kommunens udviklingsråd skal bruge den forestående sagsbehandlings-tid til sideløbende at køre et konkret erhvervsareal-projekt i stilling, så det er klar til igangsætning, når de politiske godkendelser i sensommeren 2004 ventes at være i hus. - På den måde kan vi hente ind, hvad der undervejs bliver tabt af tid i amtet, konstaterede Venstres politiske ordfører, Peter Bandholm, inden Inger Pedersen (S) afslutningsvis erklærede sig spændt på at se, hvad der sker, når erhvervsarealet bliver etableret . - Så må vi så se, om den erhvervsudvikling, der tales så meget om, nu også bliver en realitet, sagde hun. En årelang sag Planerne om et erhversareal har eksisteret i en årrække, men de strandede i første ombæring i amtet, fordi erhvervsarealet ikke dér blev betragtet som en videreudbygning af Hjallerup by. Efter regeringsskiftet for godt to år siden blev sagen taget op på ny, og det skete med et revideret projektudkast, hvor der fra kommunens side nu arbejdes med et tre-delt etapeprojekt for etableringen af det nye erhvervsareal - og hvor i de tre etaper arbejdes udefra og ind mod Hjallerup by.