Skolelukninger

Verdens bedste folkeskole - ikke i Jammerbugt

Verdens bedste folkeskole! Det bliver i hvert fald ikke i Jammerbugt Kommune.

Venstres forslag til den kommende skolestruktur går på at indføre samlæsning af 1.-3. klasse og 4.-6. klasse på de små skoler. Det forslag betyder, at vi bliver bombet tilbage til stenalderen. Venstre ønsker at indføre den store klasse og den bette klasse, som for 50-100 år siden. Hvor er det, vi som kommune vil hen? Vil vi ikke have de bedste unge? Vi ønsker, at der i Jammerbugt Kommunes folkeskole er plads til alle. Der skal være plads til de elever, som ikke fungerer særlig godt i store klasser. Der skal være plads til de elever, som har brug for ekstra støtte. Ørebroskolens projekt med en tvillingeklasse, er en succeshistorie. Ingen kigger skævt til tvillingeklasseeleverne, som går i tvillingeklasse nogle timer, og returnerer til deres egen klasse resten af dagen. De er stadig en del af deres stamklasse. De har et socialt tilhørsforhold til deres klassekammerater fra stamklassen. De er en del af fællesskabet. Skal vi ikke netop lære af sådanne succesfulde tiltag som f.eks. tvillingeklasser er? Hvor er barnets tarv i skolestrukturdebatten? Samlæsning betyder alt andet lige, at der bliver "tabt flere elever på gulvet". 28 elever - 1 lærer - 3 klasser - flere forskellige niveauer. Det er fysisk umuligt og helt og aldeles uforsvarligt overfor vores børn. Hvilke forældre har lyst til at sende sit barn af sted til en sådan skole? Hvilke lærere har lyst til at arbejde under sådanne forhold? Vi ønsker at have de bedste lærere til vores børn. Lærere, som har tid til den enkelte elev. Tid til at undervise. Ørebroskolen har mange aktiviteter på tværs af klasserne. Mandagsaktivitet med motion på skemaet. Emneuger, hvor hele skolen deltager, f.eks. friluftssemneuge, med overnatning i telte. 6. og 7. klasse er skolevenner med henholdsvis 0. og 1. klasse. Et forløb, som giver rigtig meget til de små, men også til de store elever. Alle aktiviteter styrker eleverne socialt. Skolen lærer den enkelte elev at tage ansvar for de andre i gruppen. Man ønsker også at nedlægge vores skoledistrikt. Vi er ikke interesseret i at miste vores selvstændighed. Vi vil ikke bare være et undervisningssted, som er underlagt en tilfældig - mere eller mindre demokratisk - skolebestyrelses luner. Hvordan skal vi i fremtiden tiltrække kvalificerede lærere? Vi dækker i øjeblikket samtlige fag af lærere med liniefag. Man ønsker også at fjerne vores leder og erstatte ham med en afdelingsleder, som kører rundt på vejen mellem vores og de andre undervisningssteder. Hvor er kvaliteten for den enkelte ansatte? Man vil fjerne vores 7. klasse fra skolen. Der er ingen pædagogisk belæg for, at vi ikke kan beholde vores 7. klasse, og vi ønsker derfor, at politikerne tør vise os, hvor de pædagogiske fordele er, for at skulle flytte 7. klasserne. Vi har et godt samarbejde med Fjerritslev Skole, således vores elever er godt klædt på i tysk og fysik. Vi ønsker kvalitet for vores børn. De er vores fremtid. Vi ønsker, at folkeskolen skal styrke dem, og ikke gøre dem til andenrangsborgere. Vi ønsker at have verdens bedste folkeskole i Jammerbugt Kommune, OGSÅ i Ørebro Skoledistrikt. Som vi ser det, er den største opgave lige nu, ikke bare at springe på vognen og køre med. Vi ønsker at I politikere stopper op, og trækker vejret. Tag en tænke pause. Se og lær af de andre kommuners erfaringer. Er der søgt dispensation for, at verdens bedste folkeskole IKKE kommer til at ligge i Jammerbugt Kommune?