Verdens Bogdag med lokal forfatter

Birthe Lauritsen fortæller om sit forfatterskab på Brovst Bibliotek

bir­the lau­rit­sen for­tæl­ler om sit for­fat­ter­skab på Bro­vst Bib­lio­tek.

bir­the lau­rit­sen for­tæl­ler om sit for­fat­ter­skab på Bro­vst Bib­lio­tek.

Verdens Bogdag 2008 markeres på Brovst Bibliotek onsdag 23. april, om aftenen med den lokale forfatter Birthe Lauritsen, der er aktuel med bogen "Man skyder da helte" om Rottbøll fra Børglum Kloster. Birthe Lauritsen vil på Brovst Bibliotek fortælle om sit omfangsrige forfatterskab, som for det meste består af faglig litteratur. Gennem sine bøger har hun givet udtryk for sin mangfoldige viden inden for mange forskelige emner. I mange tilfælde drejer det sig om andre landes politiske og samfundsmæssige forhold. Birthe Lauritsen er kendt for bogserien The little book about ..., hvor hun behandler vidt forskellige emner, men meget centreret omkring danske forhold og steder. Som det nyeste har hun udgivet bogen "Man skyder da helte" på forlaget Puella i 2007. Denne bog er en biografi om modstandsmanden Christian Michael Rottbøll (1917-1942). Det er om Rottbølls indsats i modstandskampen under krigen og ikke mindst om hans død. Se www.verdensbogdag.dk for flere oplysninger.