Verdens laboratorium

Danmark har fået ny regering. Til glæde for nogen - til ærgrelse for andre. Vælgerne afgør nu engang, hvem der kan danne en ny regering.

Som formand for en socialdemokratisk vælgerforening er jeg selvfølgelig ikke utilfreds med, at vi har den første kvindelige - og tilmed socialdemokratiske - statsminister i Danmark! En endegyldig bekræftelse på, at det efterslæb, kvinderne havde frem til mindst 1915, nu er overvundet! Vi kan nu begynde på et ordentligt grundlag at diskutere den nye regerings hensigter og handlinger. I finanslovsforslaget antydes den nye retning, vores samfund nu bevæger sig i. Fjernelse af åbenlyst urimelige og nyttesløse fattigdomsydelser peger mod et andet menneskesyn, med tillid og solidaritet. Fjernelsen af det bizarre forslag om grænsekontrol viser igen Danmarks tillid til det internationale samarbejde. Med initiativerne til at fremme bl.a. grøn vækst vises vejen mod et bæredygtigt og holdbart samfund, som kan videregives til kommende generationer. Det er små skridt i den rigtige retning. Det er vigtigere nu end nogensinde før, at vi alle som borgere tager del i den diskussion som skal tegne billedet af fremtidens Danmark. Med en regering, der spænder fra SF over S til Radikale skulle det nok være muligt for enhver at finde en vælgerforening, som kan passe med ens livsanskuelse. Ellers er oppositionens vælgerforeninger jo også en mulighed, da regeringen ikke har flertal! Danmark skal ikke nøjes med at se indad. Vi skal gribe vores chance for at blive det laboratorium for hele verden, som vores åbne, demokratiske og internationalt orienterede samfundsmodel berettiger til. Danmarks lidenhed kan være en fordel. Vi kan indføre nye teknikker og metoder forholdsvis nemt og afprøve for verden, om det virker. Vi skal være de første med landsdækkende elbil-stationsnet. Vi skal være det første land med fuld dækning af energibehovet fra vedvarende energi. Vi skal være første land, som udvikler skolen, hvor alle børns potentialer løftes op og giver mulighed for livs-udfoldelse og samfundsvirke til fællesskabets bedste. Vi skal være det første land, der udvikler mødet mellem generationer og kulturer som en stor ressource for samfundet. Det kræver opgør med rigtig mange traditioner og magtstrukturer. Det er slående, at vi affinder os med, at en bankdirektør skal have stillet en lejlighed til 18 mio. (plus millionrenovering) til rådighed i Stockholm samtidig med, at 2000 medarbejdere skal spares væk (NORDJYSKE 6.11.). Vi skal lade skellene falde fra vore øjne og indse nødvendigheden af en anden holdning til det at ville gøre en indsats. Hvis éns indsats er betinget af et urimeligt og helt umoralsk, økonomisk udbytte, er der åbenlyst noget galt med éns forhold til sig selv og sin omverden. Der vil altid være andre talenter med en anden indstilling, som kan levere endog bedre løsninger for f.eks. en virksomhed. De virksomheder, som i fremtiden vil klare sig bedst, er dem, der satser på miljø, medarbejderrespekt, fællesskab og en sag, der rækker ud over virksomheden selv. Det giver de mest loyale medarbejdere, de bedste produkter og det største overskud (til deling!). Selv Bill Gates taler nu om afgift på finansielle transaktioner (Information 4.11.). Mon ikke andre fra den traditionelle finansverden også er ved at nå til ny erkendelse om profitmaksimeringens meningsløshed? Med Danmarks kommende formands(!)skab for EU har Helle Thorning muligheden for at sætte vores land og vores samfundsmodel på den internationale dagsorden. Thorning har åbenlyse fortrin ved at kende den europæiske scene fra sin tid i Europaparlamentet. Hun har som Angela Merkel mulighed for som kvinde at skaffe sig større gennemslagskraft i medieverdenen. Det skal Thorning udnytte maksimalt. Det er nu, der er momentum for fornyelse. Lad os gribe chancen og gøre Danmark til et grønt, demokratisk-socialistisk laboratorium for hele verden (med fed streg under demokratisk = det, vi kan blive enige med hinanden om). Det er vejen frem for den menneskelige, sunde, solidariske verden med "plads for os alle om samfundets bord".