Verdensbedemøde også i Agersted

Kristne trossamfund over hele verden har deltaget i den internationale bedeuge, som slutter i dag. Agersted har også været med

De gør det i Bruxelles, i Duisburg, i Lahore og på Præstbrovej i Agersted. Nogle gør det med lukkede øjne og sænket hoved, mens andre foretrækker at gøre det med åbne øjne og rejst pande. Nogle gør det med hænderne foldet i skødet. Andre holder hænderne ud for sig. I dag afrundes den verdensomspændende bedeuge som foreningen Evangelisk Alliance har stået for at arrangere siden 1884. Idéen med bedeugen er den samme i dag, som det var dengang. Nemlig at få kristne fra forskellige trossamfund til at mødes og i fællesskab bede over de samme emner. For eksempel "om åndelig fornyelse i verden" "om fred i Israel og for de kristne i mellemøsten." Hele ugen har kristne verden over bedt sammen, på kryds og tværs af trossamfund, og i tirsdags og i torsdags sluttede Agersted sig så til koret af bedende. Nærmere bestemt Indre Missions Samfund. - Der er en magt i det, når man tænker på, at i aften samles kristne fra hele verden med det ene formål at bede, siger Tage Pedersen, der er formand for Indre Missions Samfund i Agersted. Det er også ham, der indleder torsdagens bedemøde med en kraftfuldt sungen version af salmen Guds Menighed er jordens største under, og en opfordring til medlemmerne om at lægge den åndelige blufærdighed til side og benytte lejligheden til at bede højt og hørbart i kor med andre. Salmesangen fylder kort efter stuen i missionshuset og Tage Pedersens stemme får ligefrem det kongeblå stearinlys på bordet til at blafre. Næsten ligeså højt og klart kommer der sang tilbage fra de kvindelige medlemmer, der sidder på hans højre side. Over hele jorden Selve fællesbønnen starter klokken syv minutter i otte. Efter formanden har løbet aftenens internationale bedeemne igennem, Mødet med Gud i Missionens Tjeneste, sænker han stemmen og opfordrer alle til at bede med ham. Og det gør de så, de 12 andre medlemmer. Med lukkede øjne og hænderne foldet i skødet. - Kære Himmelske Far, vi beder dig om at velsigne disse bedemøder, der holdes ud over den ganske jord, og takker dig fordi, så mange sidder i bøn for dig i denne uge, når han at sige inden stemmen kækker over. Måske af bevægelse. Han runder sin bøn af med et amen, og i omkring femten sekunder er der helt stille i rummet. Kun en svag knirken fra en lædersko under bordet er at høre. Ligeså pludseligt som de bedende holdt inde, tager en af deltagerne over, og beder højt ud i rummet. - Kære far i himmelen. Vi beder om, at de steder, hvor ordet forkyndes også igennem medierne, at de vil bringe budskabet om dig videre, så flere kan komme til at tjene dig, siger han. Og som en slags indforstået, og dvælende stafet tager et andet medlem bønnen over efter endnu en pause på et halvt minuts tid. Omkring syv minutter senere afsluttes fællesbønnen af Tage Pedersen, og alle deltagerne retter sig op, et par smiler lidt, inden aftenens sidste salmer får lov til at afslutte bedemødet, som formentlig er blevet afrundet i et lignende missionshus på præcis samme tidpunkt i Nice eller Amsterdam.