Brønderslev

Verdensfjerne lokalpolitikere

apoteker Jesper Sevel,Løve Apoteket, Hjørring: DIABETES: Foranlediget af den her i avisens spalter meget omtalte sag om hjælpematerialer til diabetikere, vil jeg godt knytte følgende kommentarer. Efter min mening har Hjørring-politikerne med Hr. Brown og Hr. Zickert i spidsen udvist en utrolig nonchalant holdning i håndteringen af denne sag, med den konsekvens at Hjørring og nabokommunerne har mistet omsætning/skattegrundlag på ca. 5 mill.kr. Endvidere er det i samme hug lykkedes at genere en stor gruppe borgere, som nu skal bestille deres hjælpemidler i Brøndby. Sagen er kompleks, men i korthed udbød Vendelbosamarbejdet disse hjælpematerialer i EU-licitation, umiddelbart helt fair nok for at spare skattekroner. Problemet for os lokale apoteker/ Leverandører var bare at Vendelbosamarbejdet havde kædet udbuddet på diabeteshjælpematerialerne sammen med 3 andre produktgrupper, som vi lokale ikke havde en jordisk chance for at byde på. Dette gjorde vi skriftlig Vendelbosamarbejdet og politikerne opmærksomme på, samtidig med at vi undrede os meget over, at man som det første sted i landet havde valgt at begrænse muligheden for at byde så meget, at de lokale apoteker samt nogle af de største aktører/leverandører på diabetesområdet på forhånd var afskåret fra at byde. Vendelbosamarbejdet og politikerne ville ikke ændre licitationsmaterialet ("nu var toget jo sat i gang" etc.)- det havde ellers kun "kostet" en lille rettelsesannonce i EU tidende. En rettelse som kunne have medført at så mange som muligt kunne afgive bud i overensstemmelse med principperne i en EU licitation og almindelig fri konkurrence. Fra politisk side har jeg hørt "at det var af økonomiske årsager" Ævl!! Rent faktisk har firmaet fra Brøndby der"vandt" licitationen heroppe tabt de fleste licitationssager på diabetesartikler til andre aktører, velsagtens fordi de andre aktører har været billigere! ( Jeg kan i øvrigt i den forbindelse henvise til resultatet i Brønderslev kommune.) Tilbage svæver de meget interessante spørgsmål frit i luften 1) Hvorfor valgte man et samlet udbud, som det første og eneste sted i landet? 2) Hvorfor ville man ikke have flere alternative bud, med en dermed øget mulighed for at spare skattekroner? Sagen har desværre med al tydelighed vist, at vi heroppe ikke behøver "hjælp udefra" til at fjerne arbejdspladser og skattegrundlag fra egnen - det kan vore lokale socialdemokrater sagtens klare alene!