Verdensøkonomi blæst ud i et usikkert farvand

Måske bliver Katrina kun en krusning på overfladen, der snart er forbi - men det kan også være begyndelsen på en ny energikrise

AALBORG:Selv om orkanen Katrina for længst er løjet af, benzinpriserne ved at falde tilbage i et normalt leje, og man i New Orleans er gået i gang med at bjærge de tusindvis af omkomne, kan den økonomiske vejrudsigt endnu ikke love smult vande. Usikkerheden om orkanens langsigtede skader på den amerikanske olieindustri, der er koncentreret i Den mexicanske Golf og med adskillige vigtige anlæg omkring New Orleans, er stadig stor og det samme gælder omfanget af den kommende genopbygning af den ødelagte storby. - Med beslutningen fra Den internationale Energi Agentur om at frigive 60 mio. tønder olie og benzin fra de strategiske reservelagre, har man hurtigt fået bremset de voldsomme prisstigninger på benzin, der fulgte umiddelbart efter orkanen. Og hvis amerikanerne indenfor de næste par uger kan få normaliseret både olieproduktionen i Den mexicanske Golf og især i olieraffinaderierne på land, kan verdensøkonomien i løbet af et par måneder være tilbage på samme stabile spor som før orkanen. Det vil sige en fortsat solid vækst i USA og en noget mindre, men stigende vækst i Europa. Det er i øjeblikket det scenarie, som vi og de fleste andre økonomer regner for det mest sandsynlige, forklarer Frank Sørensen, der er nationaløkonom i Spar Nord Bank med amerikansk økonomi som speciale. Allerede nu er tre ud af de otte beskadigede olieraffinaderier kommet i produktion igen, og hvis de øvrige raffinaderier snart følger efter, vil energipriserne snart være tilbage på samme niveau som før orkanen, og dermed vil også det økonomiske blæsevejr være løjet af. Men det kan også vise sig, at orkanskaderne på et af de otte store olieraffinaderier, der ligger omkring New Orleans, er så store, at der kan gå adskillige måneder, inden produktionen af færdigbehandlede olieprodukter som benzin og diesel vil blive helt normal igen. Og så kan orkanen vise sig også at blæse benene væk under først den amerikanske økonomi og derefter måske hele verdensøkonomien, for hvis den amerikanske økonomi, der er verdens største, får et alvorligt tilbageslag, vil det påvirke hele verden med faldende konjunkturer og stigende ledighed. - Hvis der går lang tid, inden olieraffinaderierne og boreplatformene i New Orleans-området kan arbejde normalt, vil vi snart se store prisstigninger på især benzin, og det kan i værste fald suge så meget penge ud af de amerikanske forbrugere og virksomheder, at det ellers så solide opsving, vi ser i USA, går i stå, fortsætter Frank Sørensen. Det er i højere grad et spørgsmål om orkanskadernes størrelse på raffinaderierne end på olieplatformene, der er afgørende for om vi risikerer et økonomisk tilbageslag eller ej. Allerede før orkanen Katrina ramte USA, var verdens raffinaderi-kapacitet så hårdt presset, at det faktisk i højere grad har været manglen på raffinaderi-kapaciteter, der har presset benzin-og diesel priserne i vejret, end olieproduktionens størrelse. Derfor er energimarkedet lige nu meget sårbart, og vil være det i flere år fremover. Uforudsete skader på de amerikanske olieraffinaderier kan således kaste verden ud i en ny energikrise, og det vil ikke nytte at pumpe mere olie op fra de kendte oliefelter, for der er ingen ledige raffinaderier, der kan forarbejde olien. Alle verdens raffinaderier udnyttes i forvejen til det yderste. - Manglen på raffinader-kapacitet kan ikke løses her og nu ved at bygge nye olieraffinaderier, for det tager adskillige år at opføre et nyt olieraffinaderi, der jo er et meget kompliceret anlæg at bygge. Og dertil kommer, at der er mange miljøproblemer med olieraffinaderier. Når der i forvejen var for lidt raffinaderi-kapacitet skyldes det, at amerikanerne gennem mange år ikke har bygget nye olieraffinaderier, da der netop på grund af milljøproblemerne ikke har været nogle delstater, der har villet give tilladelser til at et nyt raffinaderi kunne blive etableret i netop deres stat, påpeger Frank Sørensen. Hvis et af de amerikanske raffinaderier viser sig, at være blevet slemt beskadiget af orkanen, eller der kommer en ny uforudset begivenhed i form af eksempelvis en ny orkan, vil der i en sådan situation ikke være andet at gøre, end at vente på at skaderne bliver fuldstændigt udbedret på raffinaderierne. I mellemtiden vil priserne på benzin og diesel kunne stige til hidtil usete højder, og det kan i værste fald føre til at den økonomiske vækst går i stå, ledigheden stiger og renterne falder. - Derfor vi alle økonomer verden over følge meget nøje med i, hvor hurtigt produktionen på raffinaderierne kommer i gang igen, siger Frank Sørensen.