Verdensøkonomien bekymrer Bodil Nyboe

København, onsdag /ritzau/ USA er den eneste, der kan trække den globale vækst i gang, men verdens eneste økonomiske supermagt plages af store underskud på både betalingsbalance og offentlige finanser. Det slog nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen fast på Realkreditrådets årsmøde onsdag. - Hvor skal efterspørgselsstimulansen komme fra? Hverken Japan eller Europa leverer markante vækstbidrag i disse år. Og udviklingen i Asien, som ellers så lovende ud i 2002, er nu præget af usikkerhed, fordi ingen rigtig ved, om sygdommen SARS vil udvikle sig sådan, at væksten rammes for alvor, sagde Bodil Nyboe Andersen. Nationalbankdirektøren pegede på, at udviklingen i USA bekymrer de store internationale økonomiske organisationer og europæiske økonomer, der ser de store underskud i USA som et strukturproblem. - Amerikanerne ser det tilsyneladende ikke som noget fundamentalt problem. Men set fra en europæiske synsvinkel gælder bekymringen navnlig, at en fortsættelse af denne udvikling kan medføre et kraftigt dollarfald, der vil hæmme den europæiske eksport og dermed bidrage yderligere til afmatningen i Europa, sagde Bodil Nyboe Andersen. Hun pegede på, at den klassiske løsning af det amerikanske problem er en opstramning af den økonomiske politik og dermed en reduktion af den indenlandske efterspørgsel, som det skete i Danmark i anden halvdel af 1980'erne. - Men hvis USA gjorde noget lignende i dag, ville det jo yderligere bidrage til det internationale problem, at efterspørgslen og dermed væksten er for svag, så det er ingen god løsning, sagde Bodil Nyboe Andersen, der slog fast, at USA er dem, "vi alle venter på". Krisen er heller ikke gået glat hen over dansk økonomi, selv om det ikke står så slemt til som i de store eurolande, der i gode tider har forsømt at spare op til dårligere konjunkturer, og hvor ledigheden nu stiger markant. Selv om ledigheden er steget i Danmark, er den fortsat på et lavt niveau, og der er efter nationalbankdirektørens opfattelse ikke brug for en lempeligere finanspolitik. På Christiansborg har især Socialdemokraterne slået til lyd for en ny kickstart af økonomien, som det skete i 1993. Men et sådant indgreb advarer Bodil Nyboe Andersen imod. - I 1993 havde Danmark haft syv år med stort set nulvækst i BNP. Denne stagnation var nødvendig for at rette op på økonomien, ikke mindst betalingsbalancen i årene fra midten af 1980'erne. I denne genopretningsperiode var ledigheden på 12 procent, altså mere end dobbelt så høj som i dag. I 1993 var danske lønstigninger desuden lavere end hos vore handelspartnere, sagde Bodil Nyboe Andersen. Den situation er ikke til stede i dag. Selv om bilsalget og beskæftigelsen viser tegn på en vis afmatning, så peger detailsalget samt løn- og prisstigninger i den modsatte retning, og derfor er konjunkturbilledet ikke helt klart. På linje med regeringens opfattelse betegnede nationalbankdirektøren dansk økonomi som robust med store overskud på betalingsbalance og offentlige finanser. - Hvis afmatningen bliver mere udtalt i den kommende tid, vil de offentlige finanser via de automatiske stabilisatorer i sig selv bidrage til at stimulere økonomien, mente Bodil Nyboe Andersen. Det betyder, at den offentlige sektor vil poste flere penge ud til forbrug, fordi flere vil trække på de offentlige ydelser og at skatteindtægterne bliver mindre, fordi indkomstgrundlaget skrumper. Men det er der råd til på grund af de store overskud på de offentlige finanser. /ritzau/