Vesløs Valgmenighedskirke fylder 100 år

Festgudstjeneste 30. oktober markerer den runde dag.

Vesløs Valgmenighedskirke i tegnerens streg.

Vesløs Valgmenighedskirke i tegnerens streg.

Søndag, 30. oktober, markerer en festgudstjeneste, at det 25. oktober var 100 år siden, valgmenighedskirken i Vesløs blev indviet. Siden frimenigheden i Klim var blevet stiftet i 1883, havde der været en trofast skare på Hannæs, der samlede sig om frimenighedspræst Søren Anker-Møller i Klim. Ham kendte man godt på Hannæs, han havde været hjælpepræst hos sognepræsten i Øsløs i syv år, før han blev præst for den nye Frimenighed. De første 20 år med den frie menighed havde Søren Anker-Møller hver måned holdt gudstjenester på Hannæs, i friskoler og forsamlingshuse, for frimenigheder havde ikke dengang adgang til sognekirkerne. Men i 1910 besluttede en kreds mennesker på Hannæs, at de ville bygge en kirke i Vesløs Stationsby. Stationsbyen var blevet det nye centrum på Hannæs, hvor Øsløs indtil da havde været hovedbyen. Kirken blev bygget ved frivillig arbejdskraft og frivillige bidrag og stod færdig i oktober året efter. Pris: 5.831 kroner og 32 øre!! I 1968 blev frimenigheden i Klim og på Hannæs omdannet til valgmenighed og blev da formelt en del af Folkekirken. Det havde frimenighedsfolkene nu altid regnet sig for, men uoverensstemmelser med de kirkelige myndigheder havde holdt dem fra valgmenighedsmodellen i de første 70 år. Der er stadig liv i den 100-årige: To månedlige gudstjenester foruden andre kirkelige tjenester og møder. Og man fastholder stadig samhørigheden med menighederne i Klim og i Vedsted, som under fællesbetegnelsen Klim Valgmenighed står sammen om mange møder og aktiviteter i Klim Præstegård, hvor menighedernes præst også bor. Siden 1996 har præsten heddet Thorben Johannesen, der er født på Færøerne i 1947, er læreruddannet og har en fortid som bl.a. efterskolelærer, højskoleforstander og radiomedarbejder. I anledning af Vesløs Valgmenighedskirkes 100-års dag er påbegyndt en renovering af kirken, som indtil nu har betydet fuldstændig fornyelse af tårnet og en del malerarbejde ude og inde. I anledning af jubilæet udgives der en lille bog om kirkens historie og menighedens liv og forhåbninger for fremtiden. Jubilæet fejres med festgudstjeneste søndag 30. oktober, hvor Thorben Johannesen prædiker - og børnekor fra den nye Friskole i Øsløs medvirker sammen med organist Jens Fredborg. Efter gudstjenesten er der frokost à la 1911 i Arup Beboerhus, hvor der også vil være indslag af taler og solosang, foruden fællessang. Bl.a. vil valgmenighedspræst Kurt V. Andersen fra Bøvling tale.

Forsiden