Vest: - Bevar skolernes bestyrelser

BØRN:Skolebestyrelsen ved Farstrup skole går ind for fortsat to bestyrelser i skoleområde vest. Det er muligt, at det for ledelsen umiddelbart virker upraktisk med to skolebestyrelser. Men intet er umuligt, når vi blot erkender, at vi arbejder for samme sag, nemlig at skabe så god en skole som muligt for vore børn. I Nibe kommune har man vedtaget at bevare alle fire folkeskoler. Man vil gerne føre landsbypolitik. Derfor må politikerne også betale, hvad det koster, og kontere udgifterne på rette sted, nemlig som et lokalpolitisk tiltag og ikke på skoleområdet generelt. For ellers vil alle kommunens skoler få deres budgetter beskåret så meget, at ingen er i stand til at gennemføre en tilfredsstillende undervisning. Til skade for alle kommunens børn. En af fordelene ved de små skoler i lokalsamfundet, er den tætte kontakt mellem skole og forældre. Vi ved fra undersøgelser, at denne kontakt er guld værd for børnenes udbytte af skolens undervisning. I forbindelse med aftalen om fornyelse af Folkeskoleloven har undervisnings-ministeriet iværksat udviklingsprogrammet " En skole i bevægelse". Programmet omfatter syv temaer. Et af temaerne har overskriften: "Flere aktive forældre". I teksten står bl.a.: "Skolen skal løse sine opgaver i et tæt samarbejde med forældrene. Den skal ikke blot komme forældrenes interesse for deres børn i møde, men også stimulere forældrenes engagement i folkeskolen, således at alle grupper af forældre bliver repræsenteret". (citat af aftaletekst af 14. nov. 2002). Som forældrevalgte i skolebestyrelsen er vi ikke eksperter, men lægfolk. Måske derfor stiller vi os undrende overfor kommunalbestyrelsens forslag om at reducere antallet af skolebestyrelser. Vi havde ellers indtrykket af, at Nibe kommune gerne ville have skoler i bevægelse, og husk: de døde sild flyder med strømmen.