Lokalpolitik

Vest eller øst?

Socialdemokraterne er fortsat splittede i spørgsmålet om den 3. Limfjordsforbindelse

AALBORG: Selvom det socialdemokratiske medlem af Folketingets Trafikudvalg, Rasmus Prehn, tilsyneladende har skiftet holdning, er den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aalborg fortsat splittede i spørgsmålet om den 3. Limfjordsforbindelse. For mens medlemmer som Thomas Kastup-Larsen og Anna Kisten Nielsen ikke lægger skjul på, at de går ind for et ekstra tunnel-rør, taler et lille flertal stadig for en vest-forbindelse. - Jeg synes det er flot, at Rasmus (Prehn, red.) er i stand til at genoverveje sin position, siger Thomas Kastrup-Larsen. - Hans udmelding betyder, at jeg fremover vil arbejde endnu hårdere for at skaffe opbakning til tunnel-løsningen. For det er - trods alt - også langt den mest realistiske og realiserbare, understreger han. Ifølge Kastrup-Larsen koster Egholm-løsningen mindst dobbelt så meget som et tunnelrør, og derfor fremhæver tidligere rådmand Ib Rasmussen også, at byrådet næppe bliver ene om at bestemme linieføringen. For ham at se, er langt det vigtigste nemlig, hvad staten vil finansiere. -Det kan godt være, at jeg bliver en meget gammel mand, inden vi får den forbindelse. Men jeg støtter alligevel tanken 100 procent, understreger han. - Personligt så jeg helst, at forbindelsen kom til at gå over Lindholm. Men et flertal i byrådet har jo vedtaget, at det skal være en Egholm-linie, så det bakker jeg også op om, fortsætter Ib Rasmussen. - Det vigtigste er trods alt, at vi får trafikken så langt væk fra broen og Nørresundby som overhovedet muligt, forklarer han. Socialudvalgsformand Birgit Ekstrøm, som bor i Vadum, peger også på en vestforbindelse. Og det samme gælder byrådsmedlem Sigvart Sigvartsen, der dog - ligesom Ib Rasmussen - hellere havde set en Lindholm-løsning. - Det drejer sig om at finde den metode, der er bedst til at få bilerne væk fra centrum af Aalborg og Nørresundby, mener han. - Det skylder vi også de beboere, som døjer med bilos og forurening, og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at vi bør gøre noget ved problemet, fortsætter han. Ifølge Sigvartsen viser undersøgelser, at Lindholm-linien vil være langt den bedste trafikalt set. Og derfor var det var det også det areal, byrådet oprindeligt reserverede til formålet. - Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg ikke bryder mig forfærdeligt meget om Egholm-linien. Men jeg går da ud fra, at der under alle omstændigheder bliver tale om en tunnel. Og så bliver de miljømæssige konsekvenser måske ikke så store, som mange frygter, siger han. Ifølge Socialdemokraternes gruppeformand, Anna Kirsten Nielsen, skal der ikke være nogen tvivl om, at hun selv foretrækker en øst-forbindelse. Men partiet har alligevel valgt at fritstille sine medlemmer. - I virkeligheden tror jeg, at de fleste i øjeblikket venter lidt på, hvad der kommer til at ske på landsplan, siger hun. - Nu ser det jo ikke længere ud til, at man vil være med til at lave Egnsplanvej, og det synes jeg ærligt talt ikke, politikerne kan være bekendt.