Vestbjerg by-fælled afhængig af lokal opbakning

Vestbjerg 1. september 2004 06:00
VESTBJERG: Gennem de seneste cirka to år har der været arbejdet med muligheden for at etablere en by-fælled ved Vestbjerg Skole på toppen af Vestbjerg Bakke. Den påtænkte by-fælled skulle bestå af en bålhytte, petanquebaner, legeplads, udsigtstårn og et kreativt stisystem. Indtil nu har arbejdet med disse planer fundet sted i en gruppe af frivillige. Men det støder nu på problemer. Claus Thomsen fra gruppen fortæller, at man har søgt om økonomiske midler fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Tipstjenesten. Fra begge instanser har svaret været, at projektet skulle forankres i en forening, for at støtte kunne komme på tale. Derfor valgte gruppen for nylig at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Vestbjerg Borger -og Grundejerforening, og her blev Cathe Østergaard, Claus Thomsen og Keld Poulsen valgt til bestyrelsen. Bestyrelsens første opgave bliver nu gennem lokal information om projektet at få byens borgere til at støtte økonomisk op bag planerne. Claus Thomsen oplyser, at der blandt andet vil blive informeret på et kommende forældremøde på skolen, ligesom skolens hjemmeside vil blive benyttet. Pcj
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...