Lindholm

Vestbyen får sin station

VESTBYEN:Banestyrelsen tager nu for alvor fat på opførelsen af Aalborg Vestby Station, der bliver en del af Aalborg Nærbane. I de kommende uger – frem til fredag den 20. juni – arbejdes der på arealerne mellem Strandvejen og Kastetvej, samt på et mindre areal umiddelbart syd for Kastetvej. Arbejdet omfatter blandt andet ramning af pæle og spunsjern – en metode, hvor pæle og stålprofiler hamres i jorden med store maskiner. Det er arbejde, der støjer en del. Desuden vil man i perioder kunne mærke vibrationer fra maskinerne.Det støjende arbejde udføres i tidsrummet kl. 7.00 og 18.00. Banestyrelsen sender i disse dage breve ud til de nærmeste naboer til den nye station for at orientere dem om arbejdet og de gener, der er forbundet med det. Formålet med Aalborg Nærbane er at styrke den kollektive nærtrafik i og omkring Aalborg. Nærbanen vil bestå af i alt syv stationer; to eksisterende - Aalborg og Skørping – samt fem nyanlagte stationer: Lindholm, Aalborg Vestby, Skalborg, Svenstrup og Støvring