Terrorisme

Vesten må vælge

For 25 år siden udkom en bog af Marius Baar: "Vesten må vælge", med undertitlen Isak eller Ismael, Kristendom eller Islam. Bogen er højaktuel på baggrund af de talløse terrorhandlinger, som hver gang viser sig at være udført af muslimer i had mod jøder eller det kristne Vesten.

Idet han refererede til Koranens bud, erklærede den muslimske oprørsleder Ayatolla Khomeine i Iran allerede i 1979 krig mod Vesten ved hjælp af indvandring og børnefødsler. Målet var magtovertagelse og indførelse af islamisk lov, evt. ved brug af vold og terror. Indvandringen blev som bekendt hjulpet godt på vej af Den Euro-arabiske Dialog: at "modtage indvandrere for olie til rimelige priser". Israel har i alle årene, siden det i 1922 fik Folkeforbundets løfte om oprettelse, og især siden FN bekræftede løftet i november 1947, været udsat for næsten daglige angreb, og har flere gange måttet gå i regulær krig for at bevare dets eksistens. Terroren har som bekendt for alvor også bredt sig til Vesten. Den multikulturelle elite, såvel Vestens som Islams, fordømmer selvfølgelig ivrigt, men nægter at se i øjnene, at roden til terroren er Islams krav om verdensherredømme. Man erkender, at det er muslimer, der udfører handlingerne, men påstår hårdnakket, at der er tale om ekstremister. Store undersøgelser i England og Tyskland blandt anden- og trediegenerationsindvandrere afslører, at integrationen er slået totalt fejl. Langt flertallet holder fast ved deres islamiske kultur og livsform inklusiv sharia og ønsker denne indført til erstatning for værtslandenes lovgivning og tradition om nødvendigt med vold og terror inklusiv villighed til selvmordsmartyrium. De føler sig ikke som englændere/tyskere og ønsker ikke at gøre det. Det er et slag i ansigtet på multikulturalisterne, at gerningsmændene ingenlunde var ekstremister, men alle viser sig at være stilfærdige, velrenommerede borgere i almindelige stillinger eller studenter med upåfaldende adfærd og gode vidnesbyrd fra naboer og venner; men de var muslimer, og dét er fælles for alle terrorister fra München-massakren til i dag og vil være det fremover. Konklusionen er desværre, at hver eneste muslim udgør en enhed i Ayatolla Khomeinis invasionshær i Vesten og må betragtes som en potentiel terrorist. Derfor er Danmark truet, indtil den sidste muslim har forladt vort land. Det er politikernes forpligtelse at vogte Danmark og den danske kultur for det danske folk og for dem, som sammen med os kan glæde sig derover. Ved besættelse af stillinger skal danskere have forret. Statens præmier til kommunerne med 18.000 kr. for hver fremmed, disse ansætter, skal ophøre. Alle aftaler, som støtter indvandring skal ophæves. Det er ofte afsløret, at imamerne i moskeerne prædiker had og opildner til Hellig Krig. Derfor skal alle moskeer lukkes, og imamer, som ikke taler dansk, udvises. Muslimernes opførsel i Gjellerupparken, Vollsmose og på Nørrebro m.fl. indicerer, at de hører hjemme i muslimske lande, og de bør derfor ubønhørligt sendes tilbage dertil. Vesten må vælge: Kristendom eller Islam!