Vesterbølle-elever blandt landets bedste

Efterskoleelever helt i top, når det gælder karakterer

VESTERBØLLE:Trods eksamensfeber, nervøsitet, svedige håndflader og hvad dertil ellers hører, klarer eleverne på Vesterbølle Efterskole sig godt i såvel mundtlige som skriftlige eksamener. Faktisk så godt, at de i en netop offentliggjort undersøgelse om karaktergennemsnittet for 9. klasseselever på samtlige 1489 skoler i Danmark opnår en placering som nummer 33. - Naturligvis er vi glade for, at vore elever klarer sig godt, men jeg vil gerne understrege, at jeg tager klar afstand fra en sådan profilering af karakterer, siger forstander Jens Chr. Meldgaard. Meldgaard finder det mere hensigtsmæssigt, at der fokuseres på andre værdier i undervisningen. Det er vigtigt, at det faglige grundlag er i orden, og at der er en vis kvalitet i undervisningen, men der er en lang række øvrige faktorer, der spiller ind. - Man skal huske på, at der er stor forskel fra skole til skole, både med hensyn til de ressourcer, der er til rådighed og mellem de forskellige elever. Hvis en hel klasse har skrevet dansk stil, er der jo nogen elever, der bliver mere lykkelige for et 7-tal end andre, der måske får 10. Og selve karakteren er jo kun en lille del af et langt forløb, tilføjer han. Med et samlet gennemsnit på 8,67 markerer Vesterbølle-eleverne sig flot i statistikken. Bedst er det gået i matematik med et gennemsnit på 9,01 - fordelt på 22 elever. Ingen betydning Tre skoler i Aalestrup Kommune indgår i undersøgelsen. De to øvrige er Aalestrup Realskole og Aalestrup Naturefterskole, som indtager en placering som henholdsvis nummer 1032 og 1043 på landsplan i fagene dansk, engelsk, tysk og regning/matematik. Fra Realskolen siger skoleinspektør Per Vagnbye, at en undersøgelse af karaktergennemsnit næppe får den store indvirkning på de enkelte skoler. Han skønner heller ikke, at det har nogen reel betydning. - Det er ikke noget, vi kan bruge til så meget, påpeger han. - Der er jo mange elementer, der skal tages højde for. En ting er undervisning, en anden er eleverne. Selvfølgelig kan karaktererne give et fingerpeg om, hvordan den pågældende elev har klaret sig i årets løb, men det kan også give et indtryk, der er misvisende. Nogle er jo bedre til at gå til eksamen end andre, uanset hvor meget de har lært eller lavet i løbet af skoleåret. Ofte gør man en eleverne en bjørnetjeneste ved at fokusere på karaktererne, fortsætter Per Vagnbye. - Aalestrup Realskole har status af en privatskole, men vi har en aftale med Aalestrup Kommune og er eneste overbygningstilbud indenfor kommunens grænser. Vi modtager derfor alle elever, uanset deres respektive forudsætninger. Og jeg er ret sikker på, at vores unge klarer sig lige så godt som alle andre, vurderer han. Med Aalestrup Realskole i toppen af den nederste trediedel, er der en forskel på 0,8 i forhold til det gennemsnit, der er opnået i 9. klasse i Vesterbølle i fjor. Svær konklusion Børne- og kulturudvalgsformand Per Bisgaard (V) finder det også vanskeligt at drage nogen direkte konklusion på undersøgelsen af 9. klasses-eleverne på landets knap 1500 skoler. - Det kunne være spændende, hvis der var mulighed for at sammenligne, f.eks. fra landsdel til landsdel. Det er heller ikke ligegyldigt, om der udregnes gennemsnit for en stor skole med mange elever i den pågældende årgang eller en mindre skoler med et lavere elevtal. Karaktererne afspejler jo også den sammensætning af elever, der er på det pågældende tidspunkt, og ofte er der tale om et "øjebliksbillede". Men vi tager selvfølgelig resultatet af undersøgelsen til gennemsyn, slutter Per Bisgaard.