Hurup

Vestervigs indsats bærer nu frugt

Der er solgt 10 huse i år - og det skyldes, at byen har et godt ry

En aktiv indsats fra byens borgere har båret frugt og Vestervig er nu så attraktiv at bosætte sig i, at der i år er blevet solgt 10 huse i klosterbyen. Arkivfoto

En aktiv indsats fra byens borgere har båret frugt og Vestervig er nu så attraktiv at bosætte sig i, at der i år er blevet solgt 10 huse i klosterbyen. Arkivfoto

Selv i nedgangstider med mange huse til salg kan en indsats fra lokalbefolkningen bære frugt. Det viser eksemplet fra Vestervig, hvor der indtil videre er blevet solgt 10 huse i år. Ejendomsmægler Niels Kjelstrup fra Thybolig i Hurup kalder salgstallet for en fin succes i en ellers stille tid. - Vestervig byder på et velfungerende lokalsamfund kombineret med gode priser. Her får man meget for pengene, siger Niels Kjelstrup. Ildsjæle En række ildsjæle inder den lokale Håndværker- og Borgerforening stiftede for nogle år siden Vestervig Byfornyelse ApS. Selskabet har til formål at gøre noget ved de faldefærdige huse, der igennem en årrække havde domineret bybilledet. Med succes, som antallet af hushandler har vist. - Alene efter vores Åben By arrangement den 13. august er der blevet solgt syv huse i byen, fortæller bestyrelsesmedlem Lars Steffensen fra byfornyelseselskabet.