Lokalpolitik

Vestforbindelse mest effektiv løsning

AFLASTNING:Den tredje Limfjordforbindelse er nu i offentlig høring. 8. april besluttede Amtsrådet at sende et forslag til 3. Limfjordsforbindelse i høring. Offentlighedsfasen går fra 12. april til 10. juni 2003. Forslaget rummer ikke færre end 5 alternativer, nemlig 2 vestlige (Egholmsløsning og Lindholmsløsning) med hver to muligheder som henholdvis landevej og motorvej samt en østlig løsning med en paralleltunnel. Så der er nok at vælge imellem. Det er for tidligt at sige, hvilken af de i realiteten 4 vestlige løsninger, der skal peges på, men at det bør overvejes at vælge en af de vestlige løsninger, er der meget, der taler for: Nogle af de ting, der kan nævnes, er: - Det er den, der vil aflaste den tætte trafik i Aalborg midtby langt mest. - Det er den, der samtidig vil betyde en betydelig aflastning af den nuværende tunnel. - Det er den, som vil have den længstvarende effekt. - Det er den, der giver mindst øst-vest gående trafik i Aalborg by. - Det er den, der vil betyde, at man ikke skal til at etablere en anden vestlig omfartsvej ved Aalborg - Det er den, som vil sikre langt bedst adgang til lufthaven - specielt for sydfra kommende trafik. - Det er den, der vil sikre, at også den vestlige del af amtet får gode krydsningsmuligheder over Limfjorden (Det gælder i særlig grad for Vestvendsyssel, Han Herred og store dele af Himmerland). - Det er den, der bedst vil lette adgangen til betydningsfulde industriområder (som f.eks. i Pandrup). - Det er den, der helt afgørende vil lette turisttrafikken til sommerhusområderne og bade- strandene ved Vestkysten. - Det er kort sagt den, der mest effektivt løser de trafikproblemer, som en 3. Limfjordsforbindelse tager sigte på. Sådanne overvejelser bør veje tungt i den debatfase, som nu er startet.

Forsiden