EMNER

Vestforbindelse mest logisk

I et indlæg (20.12.) analyserer hr. Nils Meier sig frem til, at jeg må være en bilist, der er træt af den daglige tunnelkø, siden jeg ønsker den tredje Limfjordsforbindelse lagt vestpå.

Det forholder sig sådan, at jeg har min arbejdsplads, hvor jeg bor; og derfor er det yderst sjældent, heldigvis, at jeg skal ud i trafikinfernoet i myldretiderne. Han synes endvidere, at jeg ikke skal nøjes med at se de tusind søers ø fra luften, men i stedet foretage en travetur på øen. Det har jeg skam gjort på en dejlig sommeraften for godt to år siden. Jeg travede nemlig den flade ø lidt fladere fra færgen til kursuscentret og derfra ad mindre veje retur. Venner af Egholm har oplyst nogle helt fantastiske tal over besøgende på øen. Denne aften trækker godt ned i gennemsnittet, for jeg mødte ingen undervejs. Restauranten havde taget konsekvensen og havde slukket. Måske det var en opgave for Nordjyllands førende (og eneste) dagblad at lave en ¿gallup-undersøgelse¿ over hvor mange af Aalborg bys indbyggere, der har været på øen. Procentvis ligeså mange som til DN¿s lokale årsmøde? Det logiske må vel være en vestforbindelse enten over, under eller forbi Egholm. Efterhånden som forhen trafikrådmand Thomsens planer, om at gøre Centrums gennemgående gader smalle eller blinde virker, så ville det være en lettelse for bilister med ærinde fra og til Aalborg C og V og for mindskelse af CO2-udslippet, at der kunne køres vestenom til Vestkysten og Airport i stedet for at havne i evindelig køtrafik hen til den store bue hele vejen østenom. De forskellige fuglearter, mere eller mindre sjældne, skal såmænd hurtigt tilpasse sig de nye trafikforhold. Det er set ved andre vejanlæg. Der skulle være penge nok til at bygge forbindelsen med alle de milliarder afgiftskroner, bilisterne erlægger både ved indkøbet og brugen af bilen.