Glerup

Vesthimmerland får et sundhedsråd

VESTHIMMERLAND:Mest mulig sundhed for pengene. Det er den klare målsætning, når Vesthimmerlands Kommune i løbet af kort tid opretter et sundhedsråd. - Vi skal i gang så hurtigt som muligt, understreger Martin Glerup (S) formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune. Han bliver sundhedsudvalgets repræsentant i rådet, som også får en deltager fra handicaprådet, provstiudvalget, DGI/idrætsrådet og diverse patientforeninger. Sundhedsrådet skal komme med inspiration til, hvordan den pulje på 192.500 kroner, kommunen har sat af til sundhedsrelaterede initiativer, skal komme på arbejde. Midlerne kommer fra de penge, som kommunen har fået til sundhedscentret og svarer til fem kroner pr. borger. Inspirationen kommer fra den pulje på 50.000 kroner som gennem Sund By projektet i Løgstør har været afsat til lignede projekter. - Det har givet gode erfaringer og resulteret i en masse netværk, påpeger Martin Glerup. Sundhedsrådet skal ses som en sundhedsmæssig pendant til landsbyrådet. Tanken er, at sundhedsrådet skal komme med ideerne, mens det bliver sundhedsudvalget, der skal forestå den formelle behandling af ansøgningerne.